02188962168
 

درباره موسسه حقوقی آرازفرتاک

        موسسه حقوقی آراز فرتاک به شماره ثبت  درتاریخ به ثبت رسیده است .وبه جهت تخصصی وفراگیربودن موضاعات حقوقی با اعتقادراسخ به عدم پاسخگویی روشهای سنتی سابق در جامعه متنوع ومتکثر امروزی با تشکیل تیمهای حقوقی دررشته های مختلف سعی درارائه خدمات حقوقی به عموم مردم ,خصوصا شرکتها وادارات دولتی وموقوفات عام وخاص دارد.

تازه‌ترین‌ خدمات

تازه‌ترین مطالب اموروکالت