02188962168

اختلافات ناشی از روابط استخدامی کارکنان وموضوع ماده 157قانون کار

اختلافات ناشی از روابط استخدامی کارکنان وموضوع ماده 157قانون کار
خلاصه

طرح جدید مجلس: شکایت از تصمیمات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد/ اختلافات ناشی از روابط استخدامی کارکنان غیر هیات علمی با هیات امنای دانشگاه، در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷

20 12 99

 طرح جدید مجلس: شکایت از تصمیمات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد/ اختلافات ناشی از روابط استخدامی کارکنان غیر هیات علمی با هیات امنای دانشگاه، در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷

طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)