02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

تهیه مسکن علیحده مستقل و مناسب و نمونه رای صادره

خلاصه

در رابطه زن و شوهری ضرورت پرداخت نفقه از حقوق زن و از جمله تکالیف مرد است.همچنین متقابلاً تمکین از حقوق مرد و در زمره تکالیف زن است.در صورتی که زن تمکین نکند تکلیف مرد در خصوص پرداخت نفقه


توضیحات

 تهیه مسکن علیحده، مستقل و مناسب

در رابطه زن و شوهری ضرورت پرداخت نفقه از حقوق زن و از جمله تکالیف مرد است.همچنین متقابلاً تمکین از حقوق مرد و در زمره تکالیف زن است.در صورتی که زن تمکین نکند تکلیف مرد در خصوص پرداخت نفقه (البته پس از اثبات و صدور جواز از سوی دادگاه در قالب دعوای الزام به تمکین و اثبات نشوز ) منتفی است.زن نیز در مواقع و مواردی در صورت اثبات وجود وضعیت خاص می تواند تمکین ننموده ولی نفقه خود را دریافت نماید.و گاهی حتی فراتر از آن مرد را اجبار به تهیه مسکن مستقل یا مسکن مناسب برای زندگی جداگانه بنماید.ماده 1115 قانون مدنی در این خصوص می گوید ((اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت سکوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود)). البته با وجود این حکم نیز با توجه به تعارض عملی و اجرایی با امکان پرداخت نقدی نفقه خیلی امیدی به اجرایی حکم مندرج در این حکم کهنه و قدیمی و نیازمند   اصلاح نباید داشت!!!!!

 

مراحل الزام به تهیه مسکن علیحده


در قوانین موضوعه ایران داشتن وکیل دادگستری موضوعی اختیاری است و اجباری در این زمینه وجود ندارد. اما اگر پرونده الزام به تهیه مسکن و یا امور دادخواست الزام به تهیه مسکن را به وکیل  مجرب میسپارید. در تمام مراحل از ابتدا تا اخذ رای توسط وکیل انجام خواهد شد، اما اگر شخصا تمایل به طی مراحل دارد باید مدارک لازم که برای دادخواست تهیه مسکن مثل عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه و کارت ملی را در اختیار داشته باشید و وبعد از آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست مراجعه کنید.
هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی در دفترمذکور اخذ می شود و پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود و از طریق پیامک و ابلاغ الکترونیک وقت رسیدگی و شعبه رسیدگی کننده به شما ابلاغ می شود.
قبل از ثبت دادخواست بایستی در سامانه ثنا (ابلاغ الکترونیک قضایی )ثبت نام کنید.
دادگاه با تعیین وقت و اخطار به شوهر جلسه رسیدگی تشکیل میدهد و استماع خواسته زوجه و دفاعیات زوج میکند و در نهایت اقدام به تصمیم گیری میکند.

 

چگونگی تنظیم دادخواست ونمونه ای از ورای صادره الزام به تهیه مسکن:


دادخواست الزام به تهیه مسکن
در دو روش زیر شما به سند ازدواج و شناسنامه یا کارت ملی زوجه نیاز دارید.

اولین روش این است که خودتان با تهیه فرم الزام به تهیه منزل و تکمیل آن، شخصا آن را تقدیم دادگاه کنید. توجه داشته باشید بخشی از کار در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. فراموش نکنید که این روش به احتمال زیاد وقت و هزینه شما را اتلاف کند زیرا تمام کارهای حقوقی مراحل مخصوص به خود را دارد و ممکن است شما با آن آشنایی کافی را نداشته باشید.
دومین و بهترین راهکار کمک گرفتن از وکیل الزام به تهیه مسکن است. با این کار تمام مراحل کار بدون خطا و اتلاف وقت انجام می‌شود. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکلای گروه مشفق در تماس باشید تا شما را راهنمایی کنند.

 

نمونه رای الزام به تهیه مسکن مستقل


از آنجا که الزام به تهیه مسکن از مسائل مهم در روابط حقوقی زن و شوهر است آگاهی از شرایط و ضوابط آن ضروری است برای آگاهی بخشی بیشتر نمونه رای الزام به تهیه مسکن در اینجا آورده شده که مطالعه ی آن خالی از لطف نیست.
در خصوص دادخواست خانم ……… فرزند ………. با وکالت ………… به طرفیت ………. به خواسته الزام به تهیه مسکن مستقل با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز و مسلم می باشد در مورد خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و در دادگاه بشرح صورتجلسه مورخ ………
نظر به اینکه خوانده مسکن ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص داده و با توجه به ذیل مساله 8 فصل فی النفقات تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ه) و به استناد مواد 1102 و 1107 قانون مدنی خوانده را به تهیه منزل متعارف و مستقل و و مناسب برای خواهان محکوم می نماید رای صادره با توجه به ابلاغ واقعی به خوانده حضوری ومستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

 

تهیه مسکن و اثاث البیت


براساس آنچه در قانون ماده ی اصلاحی 1107 مدنی ایران ذکر شده تامین تمام نیازهای متعارف زن از قبیل تهیه مسکن و اثاث البیت ،البسه ،هزینه های درمانی و در صورت لزوم استخدام خادم جزو مصادیق نفقه بوده و تهیه ی آن بر عهده ی زوج است. در تهیه ی تمام موارد ذکر شده شأن زن و وضع زندگی پیشین وی ملاک عمل خواهد بود، نه وضع مالی مرد و تشخیص این موضوع بر عهده ی دادگاه است.
دعاوی حقوقی خانواده اعم از الزام به تمکین و الزام به تهیه مسکن حائز ظرافت هایی قانونی فراوانی است که اشراف کامل به تمام پیچ و خم ها و راهکارهای حقوقی آن نیازمند مشورت با وکیل الزام به تهیه مسکن متخصص و مجرب در این امور است. گروه وکلای مشفق به پشتوانه ی تجربه، دانش و تخصص وکلای حاذق آمادگی دارد در حل پیچیده ترین مسائل حقوق خانواده یاری گرتان باشد.

 

مجازات تهیه نکردن مسکن


مجازات عدم تهیه مسکن ممکن است با توجه به شرایط هر پرونده، متفاوت است.
چنانچه مرد حتی از اجرای حکم قانونی سرپیچی نموده و با وجود صدور حکم الزام به تهیه مسکن از سوی دادگاه منزل و ماوای درخوری برای زوجه تهیه نکند، زن می تواند درخواست کیفری نفقه مطرح نموده و گواهی عدم امکان تمکین بگیرد. در این مورد حتی امکان محکومیت به حبس برای مرد نیز دور از انتظار نیست.

 

زندگی در منزل پدر شوهر


گاهی ممکن است پدر زوج خانه‌ای در اختیار زوجین قراردهد. در این‌جا دو حالت قابل تصور است. اگر این خانه مستقل از خانه شخص پدرشوهر باشد، مشکلی وجود ندارد، اما اگر در داخل خانه پدرشوهر باشد، به نحوی که نتوان آن را مستقل دانست، ممکن است موجب ایجاد عسر و حرج زن شود. به طور کلی تصمیم‌گیری در این موارد بسته به شرایط متفاوت خواهد بود و به نظر دادگاه بستگی دارد.

 

مواردی که زن می‌تواند منزل جداگانه داشته باشد


اگر زوج اقامتگاه مشخصی نداشته باشد و برای زوجه مسکن تهیه نکند، و یا اگر در ضمن عقد یا پس از آن، زوج به زوجه حق مسکن بدهد، زوجه می‌تواند منزل جداگانه‌ای از شوهر خود داشته باشد. علاوه بر این موارد در برخی موارد زندگی زوجه در کنار زوج ممکن است خطرات جانی، مالی یا آبرویی برای او داشته باشد، که در این موارد با تشخیص دادگاه برای حمایت از زوجه به او اجازه داده می‌شود که منزل جداگانه تهیه کند. در چنین شرایطی نفقه همچنان به عهده مرد خواهد بود.


 

رابطه منزل مستقل و تمکین


همانطور که پیش از این ذکر شد، مرد موظف به تهیه مسکن مستقل برای زوجه است و این مسکن باید در شان زن باشد. تا زمانیکه زوج این منزل مناسب را تهیه نکند، نمی‌تواند زن را به تمکین ملزم کند. بنابرانی اگر زوج دعوای الزام به تمکین را زمانی مطرح کند که برای زوجه مسکن مستقل فراهم نکرده باشد،‌ دعوی او رد خواهد شد.
زوج باید اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه مسکنی که تهیه کرده را به دادگاه ارائه کند. در مرحله بعد کارشناس از سوی دادگاه برای بررسی و بازدید از منزل فرستاده می‌شود و در صورتی زن به تمکین ملزم می‌شود که کارشناس این منزل را در شان زن تشخیص دهد.
طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن
مطابق ماده 1107 پرداخت وقت از وظایف زوج می باشد که یکی از موارد پرداخت نفقه، تهیه مسکن است. در نتیجه اگر زوج از پرداخت نفقه امتناع کند زوجه میتواند به دادگاه مراجعه و زوج را محکوم به پرداخت نفقه کند. اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و مسکن را تهیه نکند، زوجه میتواند از دادگاه حکم طلاق با توجه به عدم پرداخت نفقه که از شروط دوازده‌گانه زمان عقد است این کار با توجه به قوانین مربوط به نفقه امکان پذیر است.

 

زندگی با اقوام شوهر در آپارتمان مشترک


در برخی پرونده‌ها زن و مرد ممکن است در یکی از واحدهای آپارتمانی زندگی کنند که در دیگر واحدها اقوام یا خانواده مرد ساکن هستند.در چنین موردی مسکن به ظاهر مستقل است؛ اما اگر اختلافی میان همسران پیش بیاید و دادگاه تشخیص دهد که زندگی در همین آپارتمان و در کنار خانواده همسر به بروز مشکل و تشنج منجر شده است، مرد را موظف به تهیه مسکن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد کرد و البته این مساله بدقت در دادگاه بررسی می‌شود.علت چنین کاری هم این است که زندگی خانوادگی و سکونت همسران در یک محل نباید با اختلاف و درگیری همراه باشد و به همین دلیل دادگاه با تشخیص خود مرد را موظف به تهیه منزل مستقلی در محدوده‌ای دور از ساختمان سکونت اقوام مرد خواهد کرد.مسائلی مانند بیکاری یا کمبود درآمد مرد نیز دلیلی قانع کننده برای تهیه مسکن نامناسب و یا سکونت زوجه در خانه مشترک با پدر و مادر و یا دیگر اقوام نیست و اگر فرضا مردی بیکار هم باشد، باید مسکنی مستقل حتی با متراژ کمتر برای همسر خود تهیه کند.


 

رابطه منزل مستقل و تمکین


تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است. (تمکین خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد.)
یعنی همانطوری که مرد ملزم میباشد که منزل مستقلی برای تمکین همسر خود فراهم کند، زن نیز ملزم به تمکین میباشد و در صورتیکه مرد، منزل مستقل با توجه به شئونات زن فراهم کند ولی زن از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب خواهد شد و دیگر نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.
البته اثبات انفاق در صورتی که دلایل مشخصی بر عدم تمکین زن نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است.
اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد را به او می دهد.