02188962168

مشاوره حقوقی خلع ید

خلاصه

خلع ید: هر گونه دخل وتصرف در املاک غیر منقول اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اذن و اجازه مالک قانونی این حق رو برای مالک ایجاد می کند که


توضیحات

خلع ید: هر گونه دخل وتصرف در املاک غیر منقول اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اذن و اجازه مالک قانونی این حق رو برای مالک ایجاد می کند که دعوایی خلع ید برعلیه متصرف مطرح کند
آراز فرتاک مشاوره حقوقی در تهران مشاوره خع ید  را به موکلین خود ارائه می دهد.

خلع ید از ملک مشاعی


املاک مشاعی تابع تشریفات و مقرارت ویژه این املاک و دخل وتصرف هریک از شرکا حق طرح دعوی خلع ید املاک مشاعی را برای ذینفع ایجاد میکند

دعوای خلع ید تقریبا با اجرای حکم یک سال طول می کشد

خلع ید از املاک کشاورزی


خلع ید از املاک  کشاورزی باید از طریق دادخواست در محل وقوع ملک مطرح شوند

خلع ید و تصرف عدوانی


خلع ید وتصرف عدوانی هر دو از حیث نتیجه یکسان است اما اگر ذینفع سند مالکیت ندارد ولی سبق تصرف دارد می تواند دادخواست رفع تصرف عدوانی مطرح کند

خلع ید در قانون مدنی
گفته شده

مدت زمان اجرای حکم خلع ید
گفته نشده

سایر خدمات آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران
دعاوی اوقاف
دعاوی شهرداری