02188962168

مشاوره زورگیری

مشاوره حقوقی زورگیری
خلاصه

مشاور حقوقی زورگیری -اخیرا با افزایش جرایم خشن در شقوق مختلف آن شده ایم که ریشه یابی این جرائم خارج از موضوع مشاوره ماست و وظایف متخصصین جرم شناسی و روانشناسان و جامعه شناسان است


توضیحات

مشاور کیفری زورگیری -اخیرا با افزایش جرایم خشن در شقوق مختلف آن شده ایم که ریشه یابی این جرائم خارج از موضوع مشاوره ماست و وظایف متخصصین جرم شناسی و روانشناسان و جامعه شناسان است اما در باب جرم زور گیری در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری نداریم مفهوم این کلمه در نظام حقوقی به «سرقت به عنف» گفته می شود که سرقت همراه با آزار و اذیت است. مجازات در قوانین انواع گوناگونی دارد و جرایم با توجه به نتایجی که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است

انواع سرقت های تعزیری


سرقت‌های تعزیری انواع بسیاری دارند؛ گاهی سرقت با شرکت دو نفر یا بیشتر انجام می‌شود و یا در شب اتفاق می‌افتد یا سارقان مسلح هستند و یا سرقت همراه با تخریب و شکستن و اتلاف اموال است یا سرقت از محل‌های مسکونی یا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتی یا همراه با تهدید است.

مجازت سرقت  های تعزیری


اگر همه ‌این موارد با هم در یک مورد سرقت جمع باشد با شدیدترین مجازات‌های تعزیری همراه است که ۵ تا ۲۰ سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق است. به علاوه‌ اینها در ضمن سرقت اگر قتل یا ضرب و شتم هم باشد قصاص و دیه هم به آن تعلق می‌گیرد. اگر بعضی از این موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذیت باشد که تا ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق دارد و مشمول ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

در تمامی این موارد اگر قتل و ضرب و شتم روی دهد قصاص هم دارد. راهزنی هم مجازات سختی به همراه دارد بین ۳ تا ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق که در تمام این موارد اموال مسروقه هم باید مسترد شود. اینها سرقت‌های مشدد هستند و حالت‌های خاص دارند. در مقابل اینها سرقت‌های ساده است که شرایط سرقت مشدد را ندارد.
 
سایر خدمات موسسه حقوقی آراز فرتاک

مشاوره خیانت در امانت