02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

مشاوره حقوقی طلاق

خلاصه

به دلیل اهمیت بنیان خانواده قانونگذار قواعد دقیقی در حوزه حقوق خانواده مقرر کرده است. در همین راستا در زمان طلاق و جدایی زوجین، مشورت با یک مشاوره حقوقی آگاه و با تجربه بسیار ضروری است.


توضیحات


یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خانواده، موضوع طلاق است.
مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و زن در صورت وجود برخی شرایط می‌تواند خود را مطلقه کند.
حتی ممکن است در برخی موارد زن و شوهر به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند. موضوع طلاق مباحث جانبی زیادی دارد. مساله نفقه، مهریه و حضانت فرزندان از مهم ترین مسائلی هستند که در زمان طلاق باید در موردشان تصمیم گیری شود.

اهمیت مشاوره حقوقی طلاق

به دلیل اهمیت بنیان خانواده قانونگذار قواعد دقیقی در حوزه حقوق خانواده مقرر کرده است. در همین راستا  در زمان طلاق و جدایی زوجین، مشورت با یک مشاوره حقوقی آگاه و با تجربه بسیار ضروری است. مشاور به شما در تنظیم درخواست طلاق کمک می‌کند و در سایر امور مانند حق ولایت فرزندان، شرایط توافق طرفین برای طلاق و مدارک مورد نیاز برای این کار شما را راهنمایی می کند.

وظیفه مشاوره حقوقی طلاق

طلاق ممکن است رجعی، بائن و یا توافقی باشد. هرکدام از این موارد قواعد و احکام خاص خودشان را دارد.
در نتیجه حضور یک مشاور در کنار شما به تسریع روند طلاق و احقاق حقوق طرفین کمک می‌کند.
وظیفه مشاوره حقوقی خانواده و طلاق، جمع آوری اطلاعات، مدارک و ادله، تنظیم دادخواست و راهنمایی افراد است.

انواع طلاق در قانون مدنی ایران


طلاق در قانون مدني ايران (مواد ۱۱۴٣ تا ۱۱۴٨( بر دو قسم است: بائن و رجعي.
طلاق رجعی: در طلاق رجعي مرد مي‌تواند در ايام عده رجوع کند و ديگر نيازي به صيغه‌ جدا نيست.
طلاق بائن: در طلاق بائن ديگر مرد حق رجوع ندارد.  *در موارد زير طلاق بائن است:  1. طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود  
 طلاق يائسه 
طلاق خلع و مبارات: مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد. منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد و طلاق مبارات نيز آن است که کراهت از جانب طرفين باشد، ولي در اين صورت عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد .
   سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينکه وصلت در نتيجه‌ رجوع باشد يا در نتيجه‌ نکاح جديد. 
طلاق خلع :مطابق با ماده ۱۱۴۶: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد». طلاق توافقي نيز مانند هر دعواي حقوقي ديگري با تنظيم و تسليم دادخواست در مرجع قضايي صالح (دادگاه خانواده) آغاز مي‌شود.

 

طلاق از سوی مرد


یکی از حقوقی که در امر ازدواج و در قوانین به مرد داده شده است، اما این به آن معنی نیست که مرد هر زمان که خواست می تواند به اختیار خود اقدام به طلاق کند. مرد باید حق و حقوق زن را که شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی را به زن پرداخت کند. از طرفی در صورتی که علت طلاق هر موضوعی به جز رفتار بد زن باشد، مرد موظف است تا نیمی از اموال را پس از عقد نکاح به دست آورده است را به زن پرداخت کند.در خصوص گرفتن طلاق از سوی مرد و قوانین و آن می توایند از مشاوره طلاق بهره بگیرید.

طلاق از سوی زن


اگر چه اختیار طلاق در قانون به طور کلی به مرد واگذار شده است اما این بدان معنی نیست که زن توانایی مطرح کردن طلاق را ندارد. زن نیز در شرایطی خاص می تواند اقدام به طلاق کند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
داشتن یکی از ۱۲ شروط ضمن عقد حق طلاق را به زن می دهد و زن می تواند در این مورد اقدام کند. که این شرایط به شرح زیر هستند:
 در صورتی که شوهر از دادن خرجي به زن و انجام ساير حقوقی که بر مرد واجب است به مدت ۶ ماه خودداري کند.
 بد رفتاری زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه ممکن نسازد.
بیماری خطرناک و غیر قابل درمان مرد به حدی که زندگی زن را به خطر اندازد.
دیوانه بودن مرد در شرایطی که امکان فسخ وجود ندارد که باید دیوانگی ثابت شود.
مشغول بودن مرد به شغلی که به حیثیت و آبروی زن و حتی خانواده اش ضربه می زند و مشکل زاست.
محکومیت شوهر به ۵ سال مجازات حبس که می تواند همراه با جزای نقدی نیز باشد یا نباشد که در هر صورت زن این حق را دارد تا طلاق بگیرد.
ابتلا مرد به بیماری اعتیاد به صورتی که آسیب های روحی، روانی و فیزیکی به زن یا فرزندان وارد کند و یا باعث بروز مسائلی همچون بیکاری، فروش اثاثیه منزل و … شود.
  در صورتی که زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجهی ترک کند و یا به مدت ۶ ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت داشته باشد، زن می تواند از شوهر خود طلاق گیرد.
 ارتکاب زوج به جرم که محکوميت قطعي وی را به دنبال دارد و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير که به حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد لطمه وارد کند که تحلیل شرایط آن به عهده دادگاه با توجه به شرایط و موقعیت زن و عرف جامعه است.در صورتی که مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگي مشترک به دلیل عقیم بودن یا ناتوانی جسمی نتواند بچه دار شود زن می تواند از وی طلاق گیرد.
مفقود الاثر شدن زوج و پیدا نشدن وی پس از شش ماه حق طلاق را به زن واگذار می کندآخرین مورد به ازدواج مجدد زوج بدون اجازه از همسر اول بازمی گردد که در صورت وقوع آن دادگاه حق طلاق را به زوجه می دهد.

 

عسر و حرج زن

مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوجه-بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور درمحکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
عسر و حرج مطرح شده در این قانون عبارت است از شرایطی که ادامه زندگی برای زن را با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از مواردی که بانوان جامعه تلاش می‌کنند تا از آن برای طلاق استفاده کنند همین مفهوم عسر و حرج است. گرچه می‌توان برخی از مفاهیم همچون بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی زندگی مشترک را ازمفاهیم عسر و حرج دانست؛ اما مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که تعریف این مفهوم در اختیارقاضی قرار گرفته است و در بسیاری از موارد رویه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد.

 

مزایای مشاوره با وکیل طلاق

ممکن است برای هر کسی پیش بیاید که در زندگی زناشویی با مشکلاتی مواجه شوند که در برخی از موارد، حل آنها نیاز به وکیل طلاق یا مشاور حقوقی است. اگر چنین نیازی را احساس کردید توجه داشته باشید که انتخاب یک وکیل طلاق خوب، باتجربه و منصف در حل مشکلات و سرنوشت زندگی زناشویی شما نقش و اهمیت زیادی خواهد داشت .
با توجه به اینکه متارکه و طلاق از دعاوی حقوقی هست و برای آن گرفتن وکیل الزامی نیست، ولی به طور مسلم گرفتن وکیل طلاق دارای مزایای زیادی هست که می توانید با مشاوره از وکلای مجرب موسسه حقوقی دادخواهان آرازفرتاک از مزایای وکیل طلاق بهره مند گردید:
بسیاری از اشخاص ممکن است به دلیل سطح روابط عمومی پایین و یا حجب و حیا نتوانند در این مراحل از حقوق خود دفاع کنند پس لازم است که یک وکیل طلاق خوب آنها را در گرفتن حق یاری کند.
هنگامیکه طرفین وکیل طلاق داشته باشند احتیاجی به حضور در مراحل دادرسی دادگاه نیست.
بیشتر اشخاصی که می خواهند اقدام به جدایی کنند به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده خودشان از کمک وکیل طلاق کمک بگیرند.
امکان دارد دو طرف دعوا به خاطر شغل و منصب خود نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با استخدام وکیل طلاق اقدام به جدایی را دنبال می کنند.
وكيل طلاق از طرف موكل خود بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل طلاق ندارد. به اصطلاح "تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه".
وکیل طلاق به شخصی گفته می شود که از طرف شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی، به منظور عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می شود.
وکلا به مشتریان خود مشاوره حقوقی داده  و در بسیاری موارد به عنوان نماینده آنها عمل می کنند. این مشتریان می توانند افراد، گروهی از افراد و اشخاص حقوقی باشند برای انجام وکالت باید تحصیلات و تجربه کافی داشته باشید.
 شما باید مهارت های سخنوری و نوشتاری در حد عالی داشته باشید همچنین داشتن توان تجزیه و تحلیل میزان زیادی از اطلاعات، اعتماد به نفس زیاد و توان تحمل فشار کاری زیاد از لازمه های انجام درست وکالت است پیش از انتخاب وکیل طلاق یا هر وکیلی، شما نیاز دارید تا حدودی به مشکل خود و راه حل های قانونی آن اشراف داشته باشید تا بتوانید از مهارت وکیل خود اطمینان حاصل کنید.
موسسه حقوقی دادخواهان اراز فرتاک با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه به شما تضمین خواهند داد که پرونده های حقوقی شما را در کمترین زمان به نتیجه برسانند. 


سایر خدمات موسسه حقوقی آراز فرتاک
مشاوره ازدواج مجدد
مشاوره طلاق قراردادی