02188962168

مشاوره حقوقی وقفیت

خلاصه

مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. در نتیجه در اموری که مربوط به موقوفه است و ممکن است


توضیحات

مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. در نتیجه در اموری که مربوط به موقوفه است و ممکن است الزاماتی برای موقوفه به وجود آید که نتیجه آن علیه موقوفه است، برای طرح دعوا می بایست موقوفه را طرف دعوا قرار داد لذا باید دقت شود که طرف دعوا قرار دادن نماینده با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه نمی تواند صحیح باشد همچنانکه در دعاوی علیه اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات) نمی توان مدیر یا مدیران را طرف دعوا قرار داد گرچه معمولاً در عمل، مدیرعامل (مدیر شرکت) یا وکیل شرکت برای دفاع از دعوا در دادگاه حضور خواهد یافت.

مشاوره اوقاف آراز فرتاک

طرح دعوا علیه شهرداری


در خصوص دعاوی علیه شهرداری مناطق تهران (یا شهرداری شهرهایی که دارای مناطق شهرداری می باشند) به نظر می‌رسد که باید طرح دعوا به طرفیت شهرداری تهران به عنوان شخصیت حقوقی مستقل صورت گیرد. کما اینکه در دادنامه شماره ۷۹۲/۸ ۱۳۶۸/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هشتم دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا استدلال شده است. اما با توجه به اینکه در برخی آراء صادره از دادگاه ها ملاحظه شده است که رویه واحدی در این خصوص وجود ندارد و در مواردی از جمله دادنامه شماره ۸۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران بر این مبنا صادر شده است که شهرداری مناطق تهران دارای شهردار منصوب از طرف شهرداری تهران بزرگ و با اختیار کامل بوده دارای ادارات تابعه در اجرا و اداره امور شهرداری منطقه می باشد؛ در نتیجه طرح دعوا به طرفیت شهرداری مناطق تهران را قابل پذیرش دانسته است.

با وجود این، به نظر می رسد که به منظور دچار نشدن به اعمال سلیقه های قضایی و ایرادات شکلی که می تواند به صورت فرسایشی موجب از دست رفتن زمان و وارد شدن خسارات جبران ناپذیر گردد بهتر است که برای شکایت از شهرداری، طرح دعوا به طرفیت هر دو (یعنی هم شهرداری تهران بزرگ و هم شهرداری منطقه مورد نظر) صورت گیرد. توضیح اینکه: در مواردی تجربه شده است که به راحتی با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله بدوی، و مضافاً ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدید نظر قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند.

نکته در خصوص ثبت احوال: البته در خصوص طرح دعوا علیه ثبت احوال، خوانده دعوا اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است حتی تا جایی که در تهران با توجه به اینکه مناطق ثبت احوال وجود دارد نشانی خوانده را می بایست همان نشانی اداره ثبت احوال منطقه مورد نظرقید کرد تا با ایراد شکلی ابلاغ در خصوص محل اقامت خوانده و اطاله دادرسی مواجه نگردد.

سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
اراضی مشمول واحده
قانون اصلاحات ارضی