02188962168

مشاوره طلاق قراردادی

خلاصه

درفرضی که زن و مرد در خصوص چگونگی اجرای صیغه طلاق و کمیت وکیفیت مسائل مالی و ... با هم توافق نمایند و این توافق جهت اجرای به مرجع قضایی ارائه شود طلاق قرادادی یا توافقی نامیده میشود


توضیحات

طلاق قرادادی:درفرضی که زن و مرد در خصوص چگونگی اجرای صیغه طلاق و کمیت وکیفیت مسائل مالی و ... با هم توافق نمایند و این توافق جهت اجرای به مرجع قضایی ارائه شود طلاق قرادادی  یا توافقی نامیده میشود لذا موصوعات مورد توافق عبارتند از :

مطالبه مهریه توسط زن


نفقه ایام عده
اجرت المثل
نحوه ی نگه داری (حضانت) فرزندان و همچنین نفقه نگهداری فرزندان
در طلاق توافقی، زن و شوهر می بایست در موارد فوق، جهت حل وفصل آن ها با یکدیگر توافق کنند و شرایط طلاق توافقی را بپذیرند. به عنوان مثال مهریه را خانم به شوهر می بخشد یا به مقدار اندک راضی می شود و یا در مورد نفقه به چه مقدار با هم توافق می کنند و همچنین در مورد اجرت المثل و مقدار آن، و نحوه ی اخذ آن از شوهر با یکدیگر توافق می کنند. درخصوص نحوه ی نگهداری و حضانت فرزندان نیز با هم باید توافق کنند. این که فرزندان صغیر (زیر 18 سال) توسط مادر نگهداری شود یا نزد پدر می ماند.


سایر خدمات موسسه حقوقی آراز فرتاک
مشاوره حقوقی نفقه
مشاوره حقوقی طلاق حکمی
مشاوره خانواده