02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

مشاوره طلاق قراردادی

خلاصه

درفرضی که زن و مرد در خصوص چگونگی اجرای صیغه طلاق و کمیت وکیفیت مسائل مالی و ... با هم توافق نمایند و این توافق جهت اجرای به مرجع قضایی ارائه شود طلاق قرادادی یا توافقی نامیده میشود


توضیحات

طلاق  توافقی (قراردادی)چیست ؟

یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی است که در متون قانونی تعریف نشده است طلاق توافقی که در آن زن و مرد توافق می‌كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌كند. در واقع همانطور که از نام این نوع طلاق بر می آید طلاقی است که همه چیز در مورد آن بر حسب توافق بوده و زن و شوهر برای اینکه از یکدیگر جدا شوند یکسری توافقاتی را انجام می دهند که این نوع طلاق ، طلاق باین می باشد .

مراحل طلاق توافقی

مرحله اول: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره حقوقی خانواده ارجاع دهد در این مورد طرفین میتوانند خود ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند ماده ٢۵ قانون حمایت خانواده. مراکز مشاوره خانواده سعی در سازش زوجین میکنند و اگر زوجین از تقاضای طلاق منصرف نشوند با مشخص کردن موارد توافق برای تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال میکنند.
مرحله دوم: دادگاه خانواده موارد توافق را بررسی و سعی در ایجاد سازش بین زن و شوهر میکنند. اگر سازش محقق نشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام مکیند.
مرحله سوم: مراجعه به دفتر رسمی ازدواج  و طلاق میباشد.
مرحله چهارم: باید قطعیت گواهی عدم امکان سازش پس از قطعی شدن به وسیله دادگاه صادر کننده رای نخستین به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق ارسال شود.
مرحله پنجم: زوجین باید حداکثر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه تسلیم کنند.
مرحله ششم: اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر با حضور سردفتر انجام میگیرد ماده ٣٧ قانون حمایت خانواده.

طلاق توافقی با وکالت نامه

ساده‌ترین و سریع‌ترین راه طلاق توافقی، گرفتن وکالت نامه طلاق از زوج است. بسیاری از زنان به دلیل نداشتن حق طلاق، در طرح دعوی طلاق دچار مشکل هستند. زیرا دلیل قانونی برای طلاق ندارند. در برخی از موارد، زوجین با یکدیگر توافق می‌کنند که در ازای بذل تمام یا بخشی از مهریه، حضانت و یا هر شرط دیگری، زوج به زوجه برای طلاق توافقی وکالت دهد. در وکالت نامه طلاق باید چند شرط رعایت شود تا طلاق به سرعت انجام شود که عبارتند از: بلاعزل بودن وکالت، حق اسقاط تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی، حق اجرای صیغه طلاق و حق تصمیم گیری در مورد حقوق زوجه شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و حضانت.

رجوع در طلاق توافقی

باید توجه داشت که رجوع به معنای مراجعه زوج به زوجه برای برگشتن به رابطه زوجیت است و باید در زمان عده صورت گیرد. اما در مورد طلاق توافقی نیز نکته بسیار مهم و ظریفی وجود دارد و آن این است که طلاق توافقی از گروه طلاق بائن (غیر قابل رجوع) است. بنابراین، چنانچه زوجین با یکدیگر بر سر رجوع توافق نمایند باید حتما دوباره با یکدیگر عقد نمایند.

طلاق توافقی در دوران بارداری

همانطور که در بخش‌های دیگر این مقاله گفته شد، یکی از مدارک لازم برای ثبت طلاق توافقی در شناسنامه، گواهی عدم بارداری زوجه است که برای زنان غیریائسه الزامی است. حال سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا طلاق توافقی در دوران بارداری نیز ممکن است یا خیر؟
باید گفت که طلاق توافقی در دوران بارداری نیز ممکن است، مشروط بر این که در مورد فرزند موارد ذیل تعیین تکلیف گردد:
ابتدا می‌بایست در فرم توافق مربوط به طلاق، نحوه زایمان و شخصی که پرداخت هزینه‌های آن را عهده‌دار است مشخص گردد.
حضانت فرزند و نیز ضامن پرداخت نفقه وی و میزان آن تعیین شود.مطابق قانون، حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است. چنانچه پدر بخواهد حضانت فرزند را پس از تولد برعهده بگیرد، می‌بایست در فرم تفاهم طلاق توافقی این موضوع قید شود. همچنین اگر پدر در هنگام تولد فرزند در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده جد پدری است.

مهریه در طلاق توافقی

بسته به این که طلاق توافقی از چه راهی انجام شود. شرایط مهریه متفاوت است. چنانچه زوجین هر دو خود و یا توسط وکیل طلاق، بخواهند مراحل را انجام دهند، می‌بایست توافقات خود را نهایی کند. در مورد مهریه نیز همین شرایط صادق است. در واقع زوجین باید توافق کنند که آیا زوجه مهریه بخشی یا تمام مهریه را دریافت نماید یا خیر. در بسیاری از مواقع، در طلاق توافقی، زوجه در ازای مبلغ یا مالی نظیر خودرو، ملک یا هر چیز دیگری مابقی مهریه را بذل می‌نماید. همچنین گاهی اوقات، زوجین در ازای مبلغی به صورت اقساط مالی مثلا دو میلیون تا مدت معین مثلا ۵ سال مابقی مهریه را بذل می‌نماید.
اگر زوجه با وکالت طلاق به دادگاه مراجعه نماید، براساس عرف و رویه قضایی می‌بایست بخش اعظمی از مهریه خود یعنی حداقل نصف آن را به زوج بذل نماید.

حضانت در طلاق توافقی

در حین طلاق توافقی باید تکلیف حضانت فرزندان مشخص شود. حضانت همه فرزندان تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن تا سن بلوغ با پدر است. سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال می‌باشد. بنابراین:
چنانچه زوجین با هم و بدون وکالت نامه برای طلاق توافقی اقدام نمایند، باید بر سر حضانت توافق نمایند که یا حضانت دائم (یعنی تا سن بلوغ) با یکی از زوجین باشد و یا حضانت مطابق قانون بین زوجین تقسیم شود.اگر زوجه با وکالت نامه طلاق به دادگاه مراجعه نماید، باید حق تعیین حضانت فرزندان در وکالت نامه قید شده باشد، در غیر این صورت حضانت مطابق قانون تا ۷ سال به مادر داده خواهد شد.
در مورد نحوه ملاقات، دادگاه بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت در هفته برای فردی که حضانت فرزند با وی نیست در نظر می‌گیرد. چنانچه توافق دیگری در مورد حضانت و یا توافق بین زوجین صورت گیرد، عرفا برای دادگاه محترم بوده و رای بر اساس آن صادر خواهد گردید.

نفقه در طلاق توافقی

در مورد نفقه نیز در صورتی که زوجه نفقه معوقه داشته باشد، می‌بایست در مورد بذل و یا گرفتن آن با همسر خود توافق نماید.

اجرت‌المثل در طلاق توافقی
به معنای کارهایی است که زن در خانه انجام داده است. در صورتی که زن بخواهد اجرت‌المثل خود را دریافت نماید می‌بایست در مورد آن نیز با شوهر خود توافق کند.

جهیزیه در طلاق تئافقی
زوجه در صورتی که فاکتور اجناسی را که خریداری کرده داشته باشد و یا سیاهه‌ای که در هنگام عقد و یا قبل از آن به امضای داماد رسیده موجود باشد می‌تواند جهیزیه خود را از منزل شوهر استرداد نماید.
تمامی موارد فوق در فرمی به نام فرم توافق زوجین تنظیم می‌گردد. معمولا در فرم توافق زوجین موارد حق اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی زوجین اسقاط می‌گردد تا هم در روند طلاق تسریع گردد و هم مشکلات حاشیه‌ای طلاق کمتر شود.

مزایای حضور وکیل طلاق توافقی در دعوی خانوادگی

۱.انجام کلیه مراحل  توسط وکیل طلاق توافقی که آشنا به تمام روند دادرسی است باعث می شود در کمترین مدت زمان ممکن کار انجام شود.
٢.نیاز به حضور هیچ یک از زوجین نمی باشد .
٣.تنظیم دادخواست طلاق توافقی که در حکم پی و بنیان مراحل و روند دادگاه می باشد در صورتی که ناقص تنظیم شود زمان رسیدگی را طولانی میکند و درصورتی هم که اشتباه تنظیم شده باشد و در توافقات که بعدا آثار حقوقی مهمی را به دنبال خواهد داشت با توجه و اشراف به قانون و آثار آن نباشد قطعا مشکلات بعدی را ایجاد خواهد کرد و برای جلوگیری حضور وکیل لازم و ضروری است .
۴.دیگر نیاز به حضور زوجین نیست و از تنش و اختلافاتی احتمالی  زوجین در ملاقاتی که باهم دارند جلوگیری می شود.
۵.حضور وکیل طلاق توافقی از طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری می کند .
۶.هرچند حضور وکیل مستلزم هزینه و حق الوکاله می باشد ولی از هزینه های بی جهت پرهیز می شود

نحوه مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

ماده ٣۴ قانون حمایت خانواده ٩۱:«مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی  طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند ،گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است .»
تبصره-هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش که دادگاه خانواده صادر میکنه نهایت باید ظرف سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و درصورتی که رای قطعی نشده باشد پس از قطعی شدن  رای توسط زوجین به دفتر خانه ارائه شود .اگر در این مدت ارائه نشود یا زوجین مدارک لازم را به دفتر خانه ندهند گواهی از اعتبار می افتد و همچنین توافق ها هم از اعتبار می افتد و زوجین اگر خواهان طلاق توافقی باشند باید مجدد درخواست بدهند. صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی کدام دادگاه می باشد؟
به ترتیب  دادگاه خانواده محل اقامتگاه ،محل سکونت موقت ،محل وقوع مال غیر منقول، هر یک از زوجین .


 

 وکالت زن در طلاق

مشاوره حقوقی طلاق از جانب زوجه-ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف
با مقتضای عقد مزبـور نباشـد در ضـمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند:
مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شـوهر زن دیگـر بگیـرد یـا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کـه پـس ازاثبـات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”

ده اشتباه رایج در طلاق توافقی

طلاق توافقی مانند هر دعوی حقوقی دیگری دارای الزاماتی است که گاها برخی افراد به دلیل عدم آگاهی حقوقی دچار اشتباه می‌شوند. ده اشتباه رایج در طلاق توافقی عبارتند از:

 بذل مهریه

برای طلاق توافقی حتما باید کل مهریه بذل شود: نه به هیچ عنوان نیازی به بخشش کل مهریه نیست، بلکه تابع توافق طرفین است. بنابراین براساس توافق زوجین در طلاق، زن می‌تواند کل مهریه خود را دریافت کند، یا بخشی را دریافت و مابقی را بذل کند و یا کل مهریه را بذل نماید.

قیمت بروز مهریه

در تعیین نحوه پرداخت مهریه، امکان قید قیمت روز سکه در تعیین اقساط وجود دارد: با توجه به این که قیمت روز سکه همواره در حال تغییر است نمی‌توان اقساط مهریه را درصدی از قیمت روز سکه تعیین کرد. در واقع باید مبلغ اقساط معین باشد. اما می‌توان درصد افزایش سالیانه به دلیل جبران تورم برای آن مبلغ درنظر گرفت.

حذف نام همسر از شناسنامه

پس از ثبت طلاق توافقی، می‌توان اسم همسر را از شناسنامه حذف کرد: چنانچه زوجه باکره نباشد، امکان حذف نام همسر از شناسنامه وجود ندارد. مگر این که هر کدام از زوجین اقدام به ازدواج مجدد کنند و پس از ثبت ازدواج، می‌توانند نام همسر سابق را حذف کنند.

رجوع از بذل مهریه

زن هر زمان بخواهد می‌تواند از بذل مهریه خود رجوع کند: خیر! هم زن و هم مرد فقط در زمان عده طلاق می‌توانند رجوع کنند و رجوع مرد منوط به رجوع زن به مهریه بذل شده است.

عودت هدایا

در طلاق توافقی، باید تمامی هدایای داده شده مخصوصا طلاها به یکدیگر عودت داده شود: الزامی برای این موضوع وجود ندارد. رویه بر این است که طلاهای داده شده به زن پس از عقد متعلق به خود اوست. اما زوجین می‌توانند در مورد این مساله با یکدیگر توافق کنند.

مدت زمان طلاق

طلاق توافقی سریع انجام می‌شود: طلاق توافقی سریع‌ترین نوع طلاق است، اما به این معنا نیست که خیلی سریع انجام می‌شود. چنانچه زوجین خود اقدام به طلاق کنند حدود سه الی چهار ماه زمان می‌برد.البته این پروسه درگروه وکلای افرازفرتاک ٢۰روز زمان میبرد.

سایر خدمات موسسه حقوقی آراز فرتاک
مشاوره حقوقی تمکین
مشاوره حقوقی ازدواج مجدد