02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

مطالبه ودیعه(پول پیش)از موجر

خلاصه

در قراردادهای اجاره علاوه بر اجاره ماهیانه معمولا شرط می شود که مستاجر مبلغی را تحت عنوان پول پیش یا ودیعه یا قرض الحسنه به مالک پرداخت کند و به نسبت آن از مبلغ اجاره کم می وشد.در شهر تهران عرف بر این است که بابت هر یک میلیون تومان از پول پیش سی هزار تومان از مبلغ اجاره کسر می شود.


توضیحات

 مطالبه ودیعه ( پول پیش ) قرض الحسنه


در قراردادهای اجاره علاوه بر اجاره ماهیانه معمولا شرط می شود که مستاجر مبلغی را تحت عنوان پول پیش یا ودیعه یا قرض الحسنه به مالک پرداخت کند و به نسبت آن از مبلغ اجاره کم می وشد.در شهر تهران عرف بر این است که بابت هر یک میلیون تومان از پول پیش سی هزار تومان از مبلغ اجاره کسر می شود.وجود این مبلغ حسنات زیادی دارد از جمله اینکه اگر مستاجر اجاره های ماهیانه را پرداخت نکرد یا خسارتی به ملک وارد کند می توان جمع مبالغ اجاره های معوقه یا جمع خسارات وارده را در پایان کار از پول پیش کسر نمود.هم چنین وجود پول پیش مانع از آن می وشد که مستاجر برای فرار از پرداخت اجاره بصورت پنهانی و مخفیانه مورد اجاره را تخلیه و محل را ترک کند.دلیل اینکه بعضاً به قراردادهای اجاره، رهن و اجاره یا رهن کامل هم می گویند وجود همین مبلغ پول پیش یا قرض الحسنه است با این توضیح که مستاجر آن مبلغ را به موجر قرض می دهد و موجر یا قرض گیرنده ملک خود را در اختیار مرتهن و مستاجر قرار می دهد و با استرداد مبلغ قرض الحسنه ملک نیز به راهن یا موجر بر می گردد.
 

نحوه ی استرداد پول پیش و قرض الحسنه از موجر


با تنظیم قرارداد اجاره، مبلغی معادل قرض الحسنه یا ودیعه با درخواست موجر از مستاجر، به او پرداخت می‌شود. این مبلغ جهت تامین برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است توسط اقدامات مستاجر، مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها و یا خسارات مالی که به جهت سو استفاده به ملک و یا حتی به خاطر عدم پرداخت تعهدات مالی آبونمان، وارد شده باشد، اخذ می گردد.
در صورت پایان عقد اجاره و عدم تمدید مجدد ان، اگر پولی از بابت قرض الحسنه و یا ودیعه از مستاجر اخذ شده باشد، باید استرداد گردد و عدم تسلیم ان به مستاجر یک نقض تعهد حقوقی از باب امانت قانونی می باشد؛ چرا که با اتمام قرارداد اجاره، این تعهد که مبنی بر پس دادن پول پیش توسط موجر به مستاجر می باشد، فرض قانونی و یک تعهد است.
با این حال در مواردی این اتفاق رخ داده است که موجر از پس دادن پول پیش به مستاجر خودداری کرده و با بهانه های واهی از پس دادن پول پیش به مستاجر طفره رفته است. در این موارد شخص مستاجر می‌تواند با مراجعه به مرجع صالح قضایی پول پیش را مطالبه کند. در ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه قانونی به موجر، معادل مبلغی را که به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه به او در لحظه ی تنظیم عقد اجاره تسلیم کرده است، در مدت معین مطالبه می کند و اگر در ظرف مدت مقرر، از رد و تحویل ودیعه و قرض الحسنه به عنوان پول پیش خودداری نمود، می‌تواند بر حسب مقدار مبلغ پول پیش، به شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی محل اقامت موجر، شکایت نموده و خواهان استرداد پول پیش به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه باشد.

برای زمانی که مستاجر پول پیش را به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه به موجر پرداخته کرده است، بخواهد ان را استرداد کند، باید موارد ذیل را رعایت نماید تا دادگاه موجر را ملزم به پس دادن پول پیش مستاجر نماید:
– داشتن قرارداد اجاره؛ خواه به صورت سند رسمی یا عادی و یا اثبات وجود چنین قراردادی
– در ابتدا باید دلیل، مدرک و یا سندی به دادگاه ارائه دهد که پول پیش را تحت عنوان ودیعه یا قرض الحسنه به موجر پرداخت نموده است؛ این دلیل میتواند رسید بانکی، حداقل دو شاهد و یا سند اجاره بین موجر یا مستاجر باشد که نشان بدهد پول پیش تحویل موجر شده است.همین که اثبات نماید پول را به وی پرداخت نموده برای استرداد ان کافی خواهد بود.
– مستاجر زمانی مستحق استرداد دریافت پول پیشی که به موجر داده، می گردد که قرارداد اجاره به اتمام رسیده و مدت ان منقضی شده باشد و چون باید با پایان عقد اجاره ملک را تخلیه کند، فلذا باید تخلیه ی ملک را با تامین دلیل، گواهی واثبات کند.
 

همه چیز در مورد پس ندادن پول پیش توسط موجر


اگر پس از پایان و انقضای مدت اجاره، مستاجر ملک را تخلیه کند اما موجر نسبت به بازگرداندن پول پیش اقدام نکند، مستاجر می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
 راهکار اول این است که مستاجر در آن ملک به تصرف خود ادامه دهد و منتظر بماند تا موجر پول پیش را پرداخت کند.
راهکار بعدی که قانونی است این است که مستاجر باید به مرجع قضایی و شورای حل اختلاف مراجعه کند و با تقدیم دادخواستی تحت عنوان مطالبه وجه، از طریق دادگاه، الزام وی را به استرداد پول پیش بخواهد.
در این‌صورت ابتدا مستاجر باید ملک را تخلیه کند و با دادن دادخواست تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف، مراتب تحویل ملک و کلید را به شورای حل اختلاف  گواهی کند. سپس مراتب تحویل ملک و کلید را با اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به موجر اطلاع دهد و سپس دادخواست مطالبه وجه پول پیش را به طرفیت موجر به مرجع ذی‌صلاح تقدیم کند.
پس از صدور رأی مبنی بر الزام موجر به پرداخت و استرداد پول پیش و قطعیت آن، با تقاضای مستاجر، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. در این مرحله مستاجر می‌تواند با معرفی اموال موجر تا میزان خواسته خود و توقیف اموال وی، حق خود را دریافت نماید.
پس از ابلاغ اجراییه به موجر چنان‌چه موجر ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست اعسار را به محکمه تقدیم نکند، دادگاه به درخواست مستاجر، حکم جلب موجر را صادر می‌کند یا نسبت به توقیف اموال موجر اقدام می‌کند.
 

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام موجر به پرداخت پول پیش


دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد پول پیش، در صورتی‌که مبلغ آن کم‌تر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت موجر است و اگر مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه محل اقامت موجر، مرجع رسیدگی به دعوا است.

 

روش‌های پرداخت پول ودیعه

روش‌های پرداخت پول ودیعه یا پول پیش به موجر به ۳ صورت زیر است:

 

۱- شرایط پرداخت ودیعه به صورت نقد

مستاجر درصورتی که پول پیش به صورت نقدی به موجر پرداخت کند، باید صورت جلسه‌ای مبنی بر پرداخت مبلغ تنظیم شود. و از وکیل، موجر، یا نماینده قانونی او اثرانگشت و امضا دریافت کند تا در آینده مشکلی پیش نیاید و مالک ادعا کند مبلغی دریافت نکرده است.
 
۲- شرایط پرداخت پول پیش یا ودیعه در عرف

در صورتی که ودیعه به صورت چک به موجر پرداخت شود باید چک تضمین‌شده باشد تا بتوان در صورت به وجود آمدن مشکل از چک و استعلام در دادگاه استفاده کرد و توسط مستاجر پرداخت وجه ثابت کرد.
 
۳- شرایط پرداخت پول پیش یا ودیعه در عرف

در بعضی مواقع در عرف بجای قرض‌الحسنه از اصطلاحاتی همچون پول رهن یا ودیعه یا سایر عناوین دیگر استفاده می‌شود. این وجه در قرارداد به صورت قرض الحسنه ذکر می‌شود.
استفاده از واژه قرض‌الحسنه به جای پول پیش یا ودیعه، به نفع موجرین می‌باشد. زیرا در صورتی که از اصطلاح ودیعه در اجاره‌نامه  به کار برده شود، یعنی به صورت امانت پول در اختیار موجر است و موجر حق استفاده از این ودیعه یا امانت را ندارد و در این شرایط به جرم خیانت در امانت مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
و در صورتی که از اصطلاح حقوقی و صحیح قرض الحسنه استفاده شود، یعنی پول به موجر قرض داده شده و موجر آن را در مدت قرارداد می‌تواند مورد تصرف قرار داد و خرج کند.
در صورتی می‌توان از مبلغ قرض‌الحسنه برداشت که در پایان مدت اجاره به ملک خسارت وارد کرده یا مستاجر چند ماه اجاره پرداخت نکرده باشد.
 

محاسبه خسارت تاخیر پرداخت ودیعه از سوی موجر


براساس قانون روابط موجر و مستاجر، میزان خساراتی که از طریق موجر به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن ملک وارد شده، تشخیص داده می‌شود این خسارت طبق شاخص بانک مرکزی است و کارشناس آن را نمی تواند مشخص کند.
مستاجر همچنین این حق دارد که به ازای هر روزی تاخیر مبلغ ودیعه، یک مبلغ توافقی را از موجر دریافت کند.
در زمان بستن قرارداد مستاجر باید ضمانت اجرایی برای خود درنظر بگیرد تا در پایان مهلت اجاره، مالک از دادن ودیعه خودداری کرد، مستاجر بتواند براحتی به پس گرفتن ودیعه اقدام نماید.
 

نکات مهم در دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه


اگر تقاضای مستاجر برای استرداد ودیعه مورد قبول دادگاه قرار می‌گیرد که مستاجر مورد اجاره را تخلیه کند. قبل از تخلیه مستاجر تقاضای مطالبه را نمی‌تواند کند.
اگر مستاجر نشانی فعلی محل اقامت موجر را نداند. همان نشانی که در اجاره‌نامه درج شده را به دادگاه اعلام نماید.
مستأجر می‌تواند ضمن دادخواست الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه، خسارت تأخیر در پرداخت را نیز از زمان مطالبه یا از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مبلغ ودیعه، از موجر مطالبه کند.
در صورت مشخص شود که موجر از پرداخت ودیعه به مستاجر خوددداری کرده، موجر نمی‌تواند به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل محکوم نماید.
درصورتی که مستاجر به دلیل عدم پرداخت ودیعه، از تحویل ملک به موجر خودداری نماید. حق حبس خود را اعمال کرده و به پرداخت اجرت‌المثل مقرر در قرارداد برای هر روز تأخیر در تخلیه، پس از انقضای اجاره ندارد.
یکی از اسباب سقوط تعهدات، نیازمند حکم از مرجع صلاحیت‌دار است و موجر بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیت‌دار، نمی‌تواند اجاره‌بها معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره، تهاتر نماید.

وکیل خوب ملکی در تهران و موسسه حقوقی معتبر در تهران


تیم تخصصی و حقوقی وکلای موسسه حقوقی اراز فرتاک  به مدیریت جناب آقای محمود اسماعیلی بهترین وکیل پایه یک تهران با توجه به موفقیت در زمینه پرونده‌های حقوقی، از جمله در مورد موضوعات ملکی و اجاره املاک، اختلافات بین موجر و مستاجر، دستور تخلیه ملک، حکم  تخلیه ملک، دارای تبحر و تجربه ی کافی درباره موضوعات ملکی می‌باشند، لذا می توانید در صورت تماس با موسسه و گرفتن وقت قبلی، جهت مشاوره و قبول وکالت، اقدام فرمایید.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره املاک و وکالت ( وکیل دعاوی حقوقی ،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دعاوی کیفری و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .