02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

نمونه قولنامه زمین مشاعی ودانستنی های حقوقی

خلاصه

از نظر دانش حقوقی، نمونه قرارداد خرید ملک مشاع یا نمونه قرارداد فروش ملک مشاعی ،یک عقد بیع است. براساس این قرارداد، مالکیت یک ملک منتقل میشود. تفاوت بزرگ این قرارداد با سایر قراردادهای خرید و فروش این است که در این قرارداد تعداد مالکان بیش از یک شخص است. در سایر موارد، این قرارداد تفاوتی با دیگر قراردادهای خرید ملک یا قرارداد فروش آن ندارد.


توضیحات

نمونه قرارداد خرید ملک مشاع چگونه قراردادی است؟

از نظر دانش حقوقی، نمونه قرارداد خرید ملک مشاع یا نمونه قرارداد فروش ملک مشاعی ،یک عقد بیع است. براساس این قرارداد، مالکیت یک ملک منتقل میشود. تفاوت بزرگ این قرارداد با سایر قراردادهای خرید و فروش این است که در این قرارداد تعداد مالکان بیش از یک شخص است. در سایر موارد، این قرارداد تفاوتی با دیگر قراردادهای خرید ملک یا قرارداد فروش آن ندارد.
نکته مهم برای تنظیم و اجرای قرارداد فروش ملک مشاع این است که تمام مالکان باید به انتقال مالکیت و فروش ملک راضی باشند. یک شخص از مالکین نمیتواند بدون اجاره دیگر اشخاص، ملک مشاع را بفروشد و اجازه فعالیت در آن را به خریدار جدید بدهد. البته به صورت قانونی، مالک اختیار فروش اموال خود را دارد. در قرارداد فروش ملک مشاع نیز فروش یا واگذاری اموال نیاز به رضایت دیگر مالکان ندارد اما بهره برداری از ملک جزء حقوق مادی محسوب میشود و باید با رضایت تمام مالکان باشد. به همین دلیل است که تاکید میکنند فروش سهم مالکیت از ملک مشاع باید با رضایت و توافق شرکا باشد، زیرا صرف انتقال مالکیت، برای خریدار جدید بهرهای ندارد.


 

نکاتی که باید قبل از تنظیم نمونه قولنامه زمین در نظر گرفت

پیش از تنظیم نمونه قولنامه زمین به‌صورت دست‌نویس، باید نکات مهمی را مورد توجه قرار داد. تنظیم سند زمین ملکی، قدیمی یا ارثی با در نظر داشتن این نکات می‌تواند علاوه بر تضمین تعهد برای طرفین، موجب پیشگیری از خسارت‌های
 مالی شود.
این نکات عبارت‌اند از:
بررسی مجوز مشاورین املاک انتخابی جهت خرید و فروش زمین از اتحادیه‌های مربوط
تعیین حقوق مرتبط با بنگاه‌دار یا مشاور ملک
اطمینان از عدم محجوریت شخص خریدار درصورتی‌که فرد پیر یا سالخورده باشد
بررسی گواهی انحصار وراثت فروشنده در صورت قولنامه زمین ارثی
حصول اطمینان از در رهن یا وثیقه نبودن زمین
بررسی دقیق مورد معامله (زمین) با مشخصات ذکرشده در قولنامه
بررسی کد رهگیری زمین و اطمینان از عدم فروش زمین به شخص یا اشخاص دیگر
پرداخت وجوه تعیین‌شده در قولنامه به صورت چک (چک حامل نباشد)
حصول اطمینان از مشاعی نبودن زمین مورد قولنامه
پیش از تنظیم قولنامه، با نگاهی به نمونه قولنامه زمین قطعا می‌توان نکات مهمی را به منظور رعایت پیش‌فرض‌های قانونی دریافت کرد. از مهم‌ترین نمونه قولنامه‌های زمین، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

نمونه قولنامه زمین مشاعی
نمونه قولنامه زمین ارثی
نمونه قولنامه زمین ملکی
نمونه قولنامه زمین کشاورزی
نمونه قولنامه زمین بدون سند
نمونه قولنامه زمین قدیمی
تنظیم قولنامه زمین بدون سند
یکی از مسائل رایج در برخی مناطق ایران، تنظیم نمونه قولنامه زمین بدون سند است. این موضوع دربرگیرنده مشکلاتی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دعاوی ملکی اشاره کرد. عمده معاملات زمین بدون سند در شمال کشور انجام می‌گیرد.
احراز هویت واقعی شخص فروشنده از مراجع مربوطه، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید پیش از تنظیم قولنامه به آن توجه کرد. استعلام وضعیت زمین بدون سند از طریق شهرداری، بهترین گزینه برای کسب مهم‌ترین اطلاعات در این خصوص است.
با نگاهی به مفاد مندرج در نمونه قولنامه زمین می‌توان دریافت که این سند، سندی عادی است که اعتبار آن در صورت تنظیم در بنگاه‌های ملکی یا هر محیط دیگری تنها با رعایت جوانب قانونی مهم تضمین خواهد شد.
واگذاری زمین، املاک، آپارتمان، مغازه یا خودرو به ‌صورت شفاهی (توافق شفاهی) از منظر دادگاه فاقد ارزش قانونی است و تنها اسناد و مدارک موجود قابلیت استناد دارند. بر همین اساس تنظیم سند به‌صورت دست‌نویس و خام، ارزش قانونی نخواهد داشت.


 

تنظیم قولنامه زمین بدون سند

یکی از مسائل رایج در برخی مناطق ایران، تنظیم نمونه قولنامه زمین بدون سند است. این موضوع دربرگیرنده مشکلاتی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دعاوی ملکی اشاره کرد. عمده معاملات زمین بدون سند در شمال کشور انجام می‌گیرد.احراز هویت واقعی شخص فروشنده از مراجع مربوطه، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید پیش از تنظیم قولنامه به آن توجه کرد. استعلام وضعیت زمین بدون سند از طریق شهرداری، بهترین گزینه برای کسب مهم‌ترین اطلاعات در این خصوص است.با نگاهی به مفاد مندرج در نمونه قولنامه زمین می‌توان دریافت که این سند، سندی عادی است که اعتبار آن در صورت تنظیم در بنگاه‌های ملکی یا هر محیط دیگری تنها با رعایت جوانب قانونی مهم تضمین خواهد شد.
واگذاری زمین، املاک، آپارتمان، مغازه یا خودرو به ‌صورت شفاهی (توافق شفاهی) از منظر دادگاه فاقد ارزش قانونی است و تنها اسناد و مدارک موجود قابلیت استناد دارند. بر همین اساس تنظیم سند به‌صورت دست‌نویس و خام، ارزش قانونی نخواهد داشت.


 

دانستنی‌های حقوقی درباره نمونه قولنامه زمین

نمونه قولنامه زمین که شامل مفاد و مندرجات متعددی است، باید در حضور دو شاهد و با علم به موقعیت زمین (مشاعی، غیر مشاعی، قدیمی، کشاورزی و …) بررسی گردد. پیش از تنظیم دقیق و نهایی قولنامه، لازم است تا خریدار این موارد را به دقت مورد توجه قرار دهد:
بررسی سند و اطمینان از عدم وجود مدعی خصوصی زمین
بررسی نوع زمین و اطمینان از عدم معامله اراضی ملی
بررسی نوع کاربری زمین مورد معامله
بررسی وجود چاه آب و انشعابات برق و گاز به همراه پروانه بهره‌برداری
با نگاهی به ناکامی‌های متعدد در برخی معاملات زمین، باید توجه ویژه‌ای به جزئیات و نکات مهم حین تنظیم قولنامه داشت. متروکه نبودن زمین مورد معامله و حصول اطمینان از آزاد بودن سند زمین (در گرو بانک نباشد) از جمله این نکات به شمار می‌روند.


 

نمونه قولنامه زمین مشاع

به نام خدا
قرارداد خرید ملک
ماده۱-طرفین قرارداد:
این قرارداد فی مابین فی مابین آقای/خانم                 فرزند               به شماره شناسنامه                 کدملی                     بنشانی:                                                       بعنوان فروشنده و آقای/خانم         فرزند           به شماره شناسنامه                             کدملی                       بنشانی:                                                                   بعنوان خریدار منعقد و کلیه شرایط آن فی مابین طرفین لازم الاتباع است.
ماده۲-موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبا رت است از فروش    قطعه زمین به متراژ تقریبی       مترمربع واقع شده در     دارای پلاک ثبتی     فرعی از     اصلی       بخش ثبتی       که حدود اربعه آن به شرح کروکی پیوست مشخص و به امضاء طرفین رسیده است که شمالا   جنوباً     شرقاً    غرباً   محصور گردیده است که بر اساس آن کلیه حقوق ناشی از مالکیت فروشنده به خریدار منتقل می گرددتوصیفات واقعی و لازم در مورد مورد معامله به اطلاع خریدار رسیده است و فروشنده هیچگونه حقوقی را برای اشخاص ثالث در آن قرار نداده است وملک در رهن وتوقیف وبیع شرط نمی باشد.
مورد معامله در تاریخ                     به خریدار تحویل داده شد/می شود.
ماده۳-مبلغ قرارداد
جمعا  مبلغ                       ریال از قرار متری     ریال است که مبلغ مذکور تماماٌ از سوی خریدار به فروشنده تادیه گردید و فروشنده اقرا به وصول ان می نماید /بر اساس     فقره چک به شماره های   مورخ     از حساب جاری شماره   بانک   تحویل فروشنده گردید.
ماده ۴-شروط معامله
۱-صیغه بیع قسعی فی مابین جاری شد و اسقاز کافه خیارات و غبونات از طرفین بعمل آمد وخریدار حق همه تصرف و انتفاعات را از موضوع قرارداد دارد بالخص حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان و… را در قطعه زمین مذکور خواهد داشت.
۲-سند قطعه زمین مذکور از سوی فروشنده بنام خریدار در تاریخ               در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم خواهد گردید/فروشنده متعهد گردید کلیه اقدامات قانونی و اداری و ثبتی لازم برای اخذ سند مالکیت را به انجام رسانیده و بنام خریدار بنماید ومتعهد است در هر زمان و مراجعی که لازم باشد من جمله جهت تفکیک مورد معامله و…حاضر و اقدام لازم را انجام دهدو هزینه های لازمه را از سوی خریدار/فروشنده تامین خواهد گردید.
۳-در صورتی که بر اثر انطباق موضوع معامله با مشخصات ثبتی پلاک مورد معامله تغییر یابد نیازی به اجرای صیغه بیع جدیدی نمی باشد . بطور ضمنی خریدار وکیل است تا نسبت به اصلاح پلاک اقدام لازمه را انجام دهد.
۴-ملک مذکور دارای راه              متری از سمت           ان می باشد که این راه از سوی       احداث گردیده و متعلق به این ملک می باشد.
۵-مساحت وحدود ملک تقریبی است و توابع ومتعلقات مربوطه به آن فی مابین طرفین به نحوی که رافع هرگونه اشتباهی باشد مشخص شده وچنانچه نیاز به توضیحی خاص باشد در توضیحات ذکر خواهد شد.
۶-در صورت بروز هرگونه اختلافی فی مابین خریدار و فروشنده یا بالعکس ابتدا طرفین سعی در ختم آن خواهند نمود و در غیر اینصورت مراجع قانونی نسیت به رفع اختلاف اقدام لازم را بعمل خواهند آورد.
۷-در صورتیکه ثمن معامله بصورت چک داده شده است فروشنده در صورت عدم وصول هر یک از چکها حق فسخ قرارداد را تا یکماه بعد از تاریخ برگشت خواهد داشت در اینصورت خریدار باید مورد معامله را پس از دریافت اعلام فسخ به فروشنده مسترد دارد و فروشنده نیز مکلف است کلیه ثمن دریافتی را بهمراه اصل چکهای دریافتی به خریدار عودت دهد./فروشنده حق مراجعه به خریدار و وصول چک را بهمراه خسارت مربوطه خواهد داشت.
این قرارداد درنسخه واحد که دارای اعتبار واحد است تنظیم گردید در صورت الحاق و جعل در هر یک از نسخ نوشتار ممندرج در هرنسخه ملاک عمل خواهد بود و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد وبعد از امضاء برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا خواهد بود .
توضیحات لازمه:
دفتر وکالت 


خریدار                                  فروشنده                             شهود۱                                   شهود۲


 

خواسته‌های حقوقی قابل مطالبه در صورت تنظیم قولنامه

با بررسی و مطالعه دقیق نمونه قولنامه زمین و با نگاهی به مواد مندرج در قولنامه، می‌توان از صحت و سقم خواسته‌های قابل مطالبه طرفین معامله پس از تنظیم این سند مطلع شد. عدم منافات خواسته‌های حقوقی از جمله درخواست “خسارت تاخیر تأدیه” در صورت قید شدن مفاد درخواست در قولنامه امکان پذیر است.با بررسی وضعیت زمین مورد معامله و اطمینان از اینکه زمین در رهن، صلح یا اجاره شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نباشد، پیش‌نیازهای تنظیم قولنامه ایجاد خواهد شد. استعلام وضعیت زمین به جهت اطلاع از ممنوع المعامله نبودن یا در توقیف نبودن، جزء نکات بسیار مهمی است که می‌تواند تعیین کننده حدود مطالبه طرفین در قولنامه نیز باشد.استعلام وضعیت زمین‌هایی که در نزدیکی جاده هستند، به جهت اطمینان از قرار نداشتن زمین در “طرح” اولویت بسیار مهمی است که پیگیری آن از طریق اداره راه‌سازی امکان‌پذیر است. در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که نگاهی به نمونه قولنامه زمین و مشورت با افراد خبره در حوزه تنظیم قولنامه تحت عنوان یک سند عادی، می‌تواند نقش موثری در پیشگیری از خسارت‌های مالی و معنوی داشته باشد.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره املاک و وکالت ( وکیل دعاوی حقوقی ،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دعاوی کیفری و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .