02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

وکیل دعاوی حقوقی | دعاوی حقوقی

وکل حقوقی کیست-بهترین وکیل حقوقی در تهران و وکیل رسمی دادگستری-وکیل دعاوی حقوقی
خلاصه

در یک تقسیم بندی دعاوی که در دادگستری طرح می شوند به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شوند. دعاوی کیفری در امور جرم و جنایات صدق می کند و هر جا که قانون مجازات فعل و ترک فعلی را ممنوع و جزم انگاری کرده در صورت تحقق آن دعوایی کیفری خواهیم داشت.


توضیحات

دعاوی حقوقی چیست


شامل چه مواردی است و مثال آن

در یک تقسیم بندی دعاوی که در دادگستری طرح می شوند به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شوند. دعاوی کیفری در امور جرم و جنایات صدق می کند و هر جا که قانون مجازات فعل و ترک فعلی را ممنوع و جزم انگاری کرده در صورت تحقق آن دعوایی کیفری خواهیم داشت.
اما بخش اعظم از این اختلافات، اختلافات حقوقی می باشند که هم حوزه ای بسیار گسترده تر از کیفری است و هم از این جهت که بسیاری از افراد با آن درگیر می شوند اما در بخش دعاوی کیفری اینگونه نیست.
گستردگی دعاوی حقوقی از این جهت است که وسعت حوزه آن به شکلی است با زندگی افراد جامعه بیشتر ارتباط دارد به طور کلی هیچ شخصی نیست که در زندگی خود با مسائل حقوقی به معنای خاص برخورد نداشته باشد و از ابن منظر ممکن است است به اختلاف و دعوای حقوقی نیز منجر شود.
دعاوی حقوقی که در حوزه حقوق خصوصی جریان دارد، زندگی و انعقاد نطفه افراد را بررسی می کند تا بزرگسالی و انجام معاملات و ازدواج و بسیاری دیگر از امور تا هنگام فوت حتی فرد با امور حقوقی سر و کار دارد.
به همین جهت احتمال بسیار زیادی هم وجود دارد که فرد در این باره با دیگران به اختلاف بر بخورد که به صورت دعوای حقوقی در دادگستری مطرح می شود.

 
وکیل دعاوی حقوقی

دعوای حقوقی چیست؟ مثال برای آن


دعوایی که ناشی از اختلاف فرد بر سر حقوق و تعهداتش با فرد دیگری باشد را می توان دعوای حقوقی نام گذاری کرد.
البته گاه قانون گذار برای ایجاد نظم در امور و روابط حقوقی افراد، موارد را قابل پیگیری و شکایت کیفری دانسته است مثل چک و دعوای تصرف عدوانی و…
دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات افراد در روابط حقوقی آن ها مثل روابط مالی و معاملاتی روابط خانوادگی و… می باشد.
برای مثال اگر شما ماشینی را از کسی خریداری کرده اید و آن را به شما تسلیم نمیکند؛ شما برای مطالبه آن میتوانید دعوای حقوقی اقامه کنید.
اگر شما با همسر خود دچار اختلاف شده اید در دادگاه برای نفقه و یا مهریه اقامه دعوا شده، دعوایی حقوقی است که در زمینه حقوق خانواده

 


 

ویژگی های دعوای حقوقی


اقامه دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه دارای صلاحیت است.
برای تعیین دادگاه صالح در دعوای حقوقی، دعاوی را به منقول و غیر منقول تقسیم می کنند و به طور خلاصه برای دعوای منقول که غالب دعاوی را شامل می شود شهر محل اقامت خوانده را صالح می دانند و برای دعاوی غیر منقول که در جای خود در به تفصیل بررسی شده دادگاه محل مال غیر منقول را صالح می دانند.
همچنان که گفتیم دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست و تنظیم و تکمیل آن شروع می شود.
دادخواست فرم و دارای فرمت چاپی مخصوصی است که فرد با تکمیل کردن مشخصات خود به عنوان خواهان، خوانده، خواسته و بهای خواسته و شرح خواسته از دادگاه تقاضای دادخواهی می کند.در حالی که در دعوا و شکایت کیفری این برگه شکوائیه نام دارد.


 

پرداخت هزینه دادرسی در دعوای حقوقی


در دعوای حقوقی که خواهان شروع می کند لازم است که هزینه ای تحت عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.
هزینه دادرسی در دعاوی مالی و اقتصادی متغیر است و بستگی به این دارد که خواهان چه میزان مبلغی و خواسته ای از دادگاه دارد.اما در دعوای غیر مالی این هزینه ثابت و کمتر نیز می باشد. 

انواع پرونده های حقوقی


 دادخواست هایی در به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم می شود که البته در حال حاضر توسط دفاتر خدمات قضایی این امر انجام می شود‌ ممکن است از موارد زیر باشد:
دادخواست هایی که مرتبط با قراردادهای اشخاص با هم و روابط مالی و معاملاتی آن ها می باشد: مثل مطالبه ثمن معامله، مطالبه اجرت المثل مال، فسخ قرارداد ملکی، تعدیل اجاره بها، مطالبه اجاره بها، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تسلیم مال و…
دادخواست هایی هم مرتبط یا اسناد سجلی است: مثل باطل کردن شناسنامه و …
دادخواست هایی که مربوط به دعاوی خانوادگی هستند نیز دعوای حقوقی به شمار می روند مانند دعوای طلاق، دعوای الزام به نفقه، دعوای مطالبه مهریه، دعوای اعسار از پرداخت مهریه، دعوای تمکین، دعوای استرداد هدایای نامزدی و…
دعاوی تجاری که در قانون تجارت هم نام برده شده دعوای حقوقی به حساب می آیند. مثل دعوای ورشکستگی، عزل مدیر شرکت، انحلال شرکت و اختلافات بین شرکت و شرکا و…
امور غیر ترافعی یا حسبی که نیازمند دعوای و اختلاف هم نیستند از امور حقوقی محسوب می شوند. مثل حصر وارثت، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و…


 

تفاوت دعوای حقوقی با دعوای کیفری


همانطور که گفته شد در امور کیفری طرح دعوا نیازمند تنظیم شکوائیه است و در دعاوی حقوقی نیازمند تنظیم دادخواست است.در امور و شکایات کیفری پرونده در دو مرجع بررسی و واکاوی می شود یک مرجع تعقیب و تحقیق که دادسرا خواهد بود و مرجع دیگر که مرجع رسیدگی و صدور رای است به نام دادگاه کیفری. اما در دعاوی حقوقی به طور مستقیم در دادگاه و توسط قاضی رسیدگی می شود.
در مرجع کیفری هزینه دادرسی ثابت خواهد بود اما در امور حقوقی به نسبت خواسته ای که فرد در امور مالی می خواهد هزینه دادرسی وی تعیین می شود.
در دعوای حقوقی به طرفین خواهان و خوانده می گویند. در شکایت کیفری به طرفین شاکی و مشتکی عنه گفته می شود.
در دعاوی حقوقی ویژگی بارز این است که تنها و تنها فرد ذی نفع و دارای سمت می تواند دعوا را شروع کند اما در بحث کیفری لزوما نیازی به وجود شاکی نیست و در مواردی که جامعه و حیثیت عمومی لطمه می بیند نماینده جامعه به نام مدعی العموم یا دادستان می تواند تعقیب و شکایت را شروع کند. 

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها شامل


تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع
ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال
صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول
خلع يد
قلع و قمع
مطالبه اجرت المثل ايام تصرف
مطالبه ديون و خسارات
دعاوي تقسيط
فسخ قراردادها
استرداد مورد معامله
اثبات مالكيت دادخواست تخليه
افزايش اجاره بها
مطالبه اجاره بها و ...دادخواست هاي مربوط به اسناد سجلي شامل

ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد واقعي افراد و دعاوي تغيير نام و الزام اداره ثبت احوال به ثبت آن و...
دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي كه هم اينك قسمت اعظمي از دعاوي مطرح شده در دادگاهها را تشكيل مي دهد شامل :
استرداد هداياي نامزدی
مطالبه خسارات وارده ناشي از بر هم زدن نامزدي
دادخواست اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از اذن در ازدواج بدون دليل شرعی و قانونی
دادخواست ابطال عقد نكاح از طرف دختر و پسر به لحاظ وجود اكراه در عقد
اثبات زوجيت دائم و موقت از طرف مرد و زن
الزام زوج به ثبت واقعه نكاح دائم و موقت
بطلان عقد نكاح از طرف مرد و زن به لحاظ عدم ذكر مدت در عقد
مطالبه مهريه با اعمال حق حبس و اعسار از پرداخت هزينه دادرسی
صدور قرار تأمين عين خواسته
تقسيط مهريه
تمكين
تعيين تكليف از طرف زن
مطالبه نفقه معوقه با جلب نظر كارشناس و الزام زوج به پرداخت آن
الزام زوج به تهيه و تعيين منزل مستقل
منع اشتغال زوجه از طرف زوج
دعاوي طلاق از طرف زوج و طلاق توافقي
صدور گواهی عدم امكان سازش به لحاظ تخلف از شروط ضمن عقد
اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمكين زوجه
مجنون بودن زوجه
بيماريهاي صعب العلاج زوجه
محكوميت زوجه به حبس
اعتياد زوجه، ترک زندگی مشترک از طرف زوجه
عقيم بودن زوجه
غايب مفقود الاثر بودن زوجه
فسخ نكاح به لحاظ جنون زوج و ابتلا به عيوبی كه قانون شمرده است
تخلف زوج از شرط صفت و تدليس و تدليس در امر ازدواج به لحاظ باکره نبودن زوجه
ابطال طلاق
الزام زوج به بذل مدت در عقد موقت
الزام زوج به ثبت واقعه رجوع
مطالبه اجرت المثل كارهای انجام شده در طول زندگي مشترک
استرداد طفل از طرف پدر و مادر
الزام به تحويل فرند مشترک و صدور حكم حضانت طفل
دعاوي سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک و تعيين حضانت او براي پدر و مادر به لحاظ اعتياد
اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
ابتلا به بيماري هاي روانی
تكدی گری
تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
اعتياد به مشروبات الكلی
دادخواست ملاقات فرزند مشترک با تعيين اوقات ملاقات و زمان و مكان از طرف پدر و مادر
استرداد جهيزيه
تعيين نفقه فرزند مشترک و ....
دادخواست هاي مربوط به مطالبات


دادخواست هاي مربوط به دعاوي تجاري شامل

انحلال شركت سهامی عام و خاص به لحاظ كم بودن سرمايه شركت از حداقل ميزان مندرج در قانون
عزل مدير شركت به لحاظ ورشكسته بودن
خيانت در امانت
محكوميت به اختلاس
كلاهبرداری
مطالبه ديون شركت سهامی از مديران
انحلال شركت هاي مختلط سهامی
مختطط غير سهامی
شركت با مسؤوليت محدود
شركت نسبی به لحاظ متوقف شدن فعاليت هاي شركت
عدم تشكيل مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حساب سال مالی شركت و...
دادخواست هاي مربوط به دعاوي طاري شامل
ورود ثالث در مرحله بدوي و تجديد نظر
دعاوي تقابل و …درخواستهای مربوط به امور حسبی شامل

صدور حكم حجر
حكم رشد از طرف دختر و پسر
مهر و موم تركه متوفی
تقسيم تركه
حصر وراثت و ...
دادخواستهای مربوط به ديوان عدالت اداری شامل
اعتراض به رأی كميسيون ماده ۱۰۰
اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف اداره كار و …