02188962168

خدمات


مشاوره حقوقی :در کشورهای پیشرفته اساسا به دلیل پیچدگی روابط فی مابین اشخاص حقوق و تکالیف شخص نسبت به جامعه و برعکس آن مردم تمام امور حقوقی خود اعم از تنظیم قرارداد و شرکت در ادارات و محاکم را از خدمات حقوقی موسسات حقوقی و وکلای متخصص در امور مربوطه استفاده می کنند این نیاز مبرم در جامعه ما هم ضروری و اجتناب ناپذیر است و در سنوات اخیر زیر ساخت های ایم مهم فراهم شده و افکار عمومی اقبال خوبی به استفاده از خدمات حقوقی نشان داده است و قرارداد های که با حضور وکیل و مشاور حقوقی تنظیم میشود با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد
مشاوره حقوقی خانواده


مشاور حقوقی خانواده


دعاوی مربوط به اختلافات زوجین متعدد متنوع در قالب حقوقی و کیفری است بعنوان مانند نفقه مهریه .جهیزیه .اجرت المثل .طلاق توافقی .طلاق حکمی لذا چون مسائل مربوط به هر کدام از این دعاوی مختلف هستند لذا ترجیح اینه که زوجین از خدمات حقوقی یک مشاور حقوقی خانواده استفاده کنند
 

مشاور حقوقی کیفری


مشاور حقوقی کیفری: قانونگذار در قانون مجازات برای هر فعل و ترک فعل که مجازات تعیین کرده باشد به آن عمل جرم میگویند لذا به جهت تنوع عناوین مجرمانه در قوانین عام وخاص و عناصر اختصاصی هر جرم وشرایط اثبات آن وبلعکس تعاریف مشخصی وجود دارد و یک نفر وکیل دادگستری نمی تواند مدعی باشد در همه مسایل تخصص دارد لذا مراجعه افراد به متخصصین علوم جنایی و جرم شناسی و کیفری لازم است
 

مشاوره حقوقی شهرداری


مشاور حقوقی شهرداری: در حوزه شهری و قوانین زیست بوم آن به جهت تنوع و تکثر جامعه شهری قوانین و مقرات خاصی برای اداره امور یک شهر در نظر گرفته شده که شاخص ترین در حوزه شهرداری بحث اخذ پروانه ساختمانی و جرایم کمیسیون ماده صد است اما حوزه شهری خیلی پیچیده تر از موضوعات است بحث اراضی شهری داخل در محدوده شهری ،اراصی موات ،محدوده خدماتی ،محدوده استحفاظی ، تغییر کاربری اراضی شهری و هزاران موضوع دیگر یک شهرنشین را ناگزیر به مراجعه به مشاور حقوقی شهرداری میکند
 

مشاور حقوقی ثبتی


مشاوره حقوقی ثبتی : در خصوص صدور سند مالکیت اراضی و املاک قانون گذار شرایط و موازین خاصی پیش بینی کرده و به جهت پیچیدگی این حوزه استفاده از خدمات مشاورین ثبتی ضروری است
 

مشاوره حقوقی تغییر کاربری


موسسه حقوقی آراز فرتاک مشاوره حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اراضی شهری را به مشتریان خود ارائه میدهد.
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

دعاوی شهرداری

پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از

مشاوره حقوقی تخلیه ملک

تخلیه ملک مشاع :تخلیه این املاک با اخذ حکم از طریق شورای حل اختلاف ویا دادگاه حکم تخلیه گرفت اما تحویل آن به مالکین املاک مشاعی تابع ماده۴۴ قانون اجرای احکام مدنی است

دعاوی اوقاف

در قانون مدنی از ماده ۵۵ راجع به وقف و ارکان آن و نحوه ی تحقق عقد وقف .... صحبت شده است اما در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز به این مو ضوع پرداخته شده است

مشاوره حقوقی خلع ید

خلع ید: هر گونه دخل وتصرف در املاک غیر منقول اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اذن و اجازه مالک قانونی این حق رو برای مالک ایجاد می کند که

تنظیم سند اجاره ای

تنظیم سند اجاره رسمی :این موضوع بیشتر مبتلا به املاک اوقافی است اگر چه در سایر املاک هم وجود دارد در املاک اوقافی عرصه ملک موقوفه به نحو اجاره از طرف ادارات اوقاف و یا متولیان

تنظیم سند رسمی ملک

تنظیم سند رسمی:قانونگذار برای اسنادرسمی اعتبار واهمیت خاصی قائل است وامتیازات ویژه ای برای اسنادرسمی درنظرگرفته است ودرفرضی که درمعاملات وقراردادهای تنظیمی

دعاوی ملکی | بهترین وکیل ملکی

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی- دعاوی ملکی به آن دسته از دعوی حقوقی و کیفری اطلاق می شود که منشا آن اموال غیر منقول باشد.موسسه حقوقی آرازقرتاک مشاوره حقوقی دعاوی ملکی را به موکلین خود ارائه می دهد.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی