02188962168
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

تصادفات رانندگی و مجازات آن ها

تصادفات رانندگی و مجازات آن ها
خلاصه

مسئولیت راننده در تصادفات رانندگی منجر به مرگ-مراحل پرداخت دیه-مجازات تصادف رانندگی منجر به جرح-مجازات قتل در تصادفات رانندگی-حکم تصادفات فوت یکی از طرفین-میزان دیه تصادف با عابر -چگونگی شکایت از راننده مقصر

8 10 00


جرائم ناشی از تخلفات رانندگی منجر به صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات منجر به جرح و یا فوت در زمره جرائم شبه عمدی محسوب می گردند و جهاتی که منجر به تصادفات می شود را قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بر شمرده است .به طور کلی جهات تصادفات رانندگی شامل موارد ، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده وسیله نقلیه موتوری می باشد که قانونگذار بر حسب مورد ، مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است.اگر کسی به هنگام رانندگی با خودروی شخصی با کسی تصادف کند و از صحنه حادثه متواری شود، باید مجازات قانونی که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده را طی کند:
بر اساس این قانون هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از ماموران انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد.
بر اساس این مواد قانونی مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند، البته این قانون همانند قوانین دیگر تبصره‌هایی دارد.
در تبصره یک این قانون آمده است که راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

همچنین تبصره ۲ ماده می‌گوید:
"در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا ماموران مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد."
متاسفانه همه ما به کرات دیده و یا شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت، مصدوم را رها کرده است و از صحنه جرم گریخته است که در بیشتر موارد همین فرارها یا دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است.


 

مسئولیت راننده در تصادفات رانندگی منجر به مرگ

یکی از علل شایع مرگ و میر تصادفات رانندگی بوده که غالباً بر اثر بی دقتی و بی احتیاطی راننده رخ می دهد. تصادفات رانندگی به هر دلیل که باشد، اگر منجر به مرگ یا صدمات بدنی نشود، صدمات مالی را در پی خواهد داشت. به همین جهت قانونگذار مرتکبان تصادفات رانندگی را حسب مورد به اعدام، پرداخت دیه، حبس و جزای نقدی محکوم می کنند.


 

چگونگی شکایت از راننده مقصر در تصادفات رانندگی:

در تصادفات خسارتی، در صورتی که دو طرف بر سر مقدار خسارت به توافق برسند، می توانند با مراجعه به اداره بیمه کننده مقصر، خسارت را دریافت کنند. اما در صورت عدم توافق و یا همچنین عدم همکاری، برای شکایت از راننده مقصر در تصادف ، می توان بر حسب مورد به یکی از دو روش زیر عمل کرد:
1. چنانچه میزان خسارت کمتر از 20 میلیون تومان باشد، باید با مراجعه به شورای حل اختلاف طرح شکایت کرد.
2. چنانچه میزان خسارت بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، باید با مراجعه به دادگاه حقوقی طرح شکایت کرد. 

دیه تصادف با عابر به چه میزان است؟

علی رغم تصور عموم که فکر می کنند، در صورت تصادف با عابر پیاده، در هر صورت راننده مقصر است، آمار های رسمی نشان می دهند که عامل اصلی 30 درصد از تصادفات شهری و حتی 10 درصد از تصادفات برون شهری عابران پیاده هستند که با بی توجهی به قوانین، حاثه می آفرینند.


 

تصادفاتی که منجر به فوت یکی از طرفین می شود، چه حکمی دارد؟

تصادفات دارای خسارات جانی که به مرگ یکی از طرفین منجر می شود، قتل غیر عمد شمرده می شوند؛ یعنی حتی اگر راننده مقصر سرعت غیر مجاز داشته باشد، وسیله نقلیه او دارای نقصی باشد که از دلایل تصادف به حساب آید، مانند ایراد در سیستم ترمز، در محلی تردد کند که برای او و یا وسیله نقلیه اش مجاز نباشد و …، باز هم قصد کشتن کسی را نداشته و تصادف منجر به مرگی که اتفاق افتاده، قتل غیر عمد شمرده می شود.
با توجه به غیر عمد بودن قتل خاطی قصاص نمی شود بلکه باید دیه بپردازد. توجه داشته باشید که این گونه تصادفات هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی. جنبه عمومی مربوط به سیستم قضایی می گردد که مجازات آن شامل حبس و البته جزای نقدی می شود و پرداخت دیه مربوط به جنبه خصوصی است که به اولیای دم پرداخت می شود.
در صورت رضایت اولیای دم پرداخت دیه منتفی می گردد اما به طور معمول سیستم قضایی از جزای نقدی ای که به دلیل سر پیچی از قوانین برای شما تعیین کرده است، نمی گذرد. ممکن است بسته به نوع جرم از حبس چشم پوشی کنند اما معمولا جزای نقدی بخشیده نمی شود.
ممکن است تصور کنید در صورت مست بودن راننده یا بدون گواهی نامه بودن او، قتل پیش آمده، عمد محسوب می شود؛ اما باید بگوییم طبق ماده ی 718 تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر راننده مست باشد، گواهی نامه نداشته باشد، سرعت زیاد داشته باشد و یا سبقت غیر مجاز گرفته باشد، حکم مجازات او سنگین تر از حالت عادی خواهد بود. اما حادثه پیش آمده همچنان قتل غیر عمد یا شبه عمد محسوب می شود. 

مجازات قتل در تصادفات رانندگی

مجازات قتل در تصادفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی به ترتیب زیر آمده است :  
1- شش ماه تا سه سال حبس  
2- پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم  
همانطور که گفته شد ، دیه باید از طرف اولیای دم مطالبه شود تا مرتکب ملزم به پرداخت آن شود ، هم چنین اولیای دم می توانند دیه را ببخشند اما بخشیدن دیه منجر نمی شود که مرتکب به طور کلی مجازات نشود زیرا این جرم ، یک جرم عمومی محسوب می شود و با بخشش اولیای دم ، مجازات منتفی نمی شود . البته بخشش شاکی می تواند منجر به تخفیف در مجازات مرتکب شود مثلا قاضی می تواند حبس را به جریمه نقدی تبدیل کند . 

مجازات تصادف رانندگی منجر به جرح

مجازات تصادف رانندگی منجر به تلفات بدنی در ماده 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است . طبق این ماده هر گاه بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود ، مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم ، محکوم می شود . 
اگر این صدمه بدنی به نحوی باشد که موجب یک مرض غیر قابل علاج بشود ، یا باعث از بین رفتن یکی از حواس ، از کار افتادن عضوی از بدن که وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد و یا منجر به تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مجازات مرتکب حبس از دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم ، خواهد بود .
علاوه بر این اگر صدمه بدنی باعث نقص یا ضعف دائمی یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بشود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از طرف مصدوم ، محکوم می شود .
در تمام موارد بالا ، مجازات تصادف رانندگی منجر به صدمه بدنی در صورتی که :
راننده مست باشد ، 
یا گواهینامه نداشته باشد ، 
یا با علم به اینکه خودرو عیب دارد آن را به کار انداخته باشد ،
یا با سرعت زیاد رانندگی کرده باشد ،
یا مراعات لازم در محل هایی که برای عبور عابر پیاده است نکرده باشد ،
و یا از محل های ممنوع عبور کرده باشد ،
به بیش از دو سوم مجازات تصادف رانندگی منجر به صدمه بدنی محکوم می شود . علاوه بر این دادگاه می تواند مرتکب را برای مدت 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید . 
البته مجازات حبس در این قانون بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در صورت صلاح دید قاضی می تواند به جزای نقدی تبدیل می شود . 

مراحل  پرداخت دیه بدین شرح مى باشد:

۱- با پلیس و اورژانس تماس بگیرید.
۲- ماشین توسط مأمورین کلانترى به پارکینگ فرستاده مى شود.
۳- مأمورین حاضر در صحنه ى تصادف کروکی حادثه را گزارش مى دهند.
۴- پرونده در کلانترى تکمیل مى شود و به شرکت بیمه مربوطه (خودرو تحت چه بیمه ى بوده. مثلا بیمه ایران) براى تشکیل پرونده فرستاده مى شود.
۵- پرونده در دادسرایى که حادثه در آن منطقه رخ داده پیگیرى مى شود.
۶- طرفین (راننده و فرد آسیب دیده و در صورت فوت، وراث متوفى) در دادسرا حاضر مى شوند.
۷- مبلغ دیه با توجه به نظرو گزارش  کارشناس اعلام مى شودو بصورت کامل پرداخت مى شود.
۸- در زمان پرداخت دیه توسط بیمه گر با توجه به ماده هاى ٣١-٣٢-٣٣ قانون بیمه اجبارى شخص ثالث مصوب ١٣٩۵ نسبت به پرداخت دیه مقدر نموده است، که حدا کثر ظرف مدت ١۵ روز پس از دریافت مدارک، بیمه گر مکلف به پرداخت مى باشد.
زیان دیده در صورت جراحت و اولیاى دم در صورت فوت موظف هستند که پس از قطعى شدن مبلغ، مدارک را ارائه و تکمیل مى کنند و بیمه گر مکلف است مبلغ را حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قطعى شدن به صندوق واریز و مبلغ واریز را به دادگاه صالح تقدیم نمایند. در صورت عدم پرداخت دیه یا خسارت ازسوى بیمه گر یا صندوق با توجه به مادهاى ٣٢-٣١ قانون بیمه شخص ثالث زیان دیده مى تواند مطالبه ى جریمه و خسارت نمایند که در ازاى هر روز تاخیر نیم در هزار مبلغ خسارت مى باشد. 

بهترین وکیل شکایت از راننده مقصر در تصادفات رانندگی:

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص شکایت از راننده مقصر در تصادفات را دارند. برای انتخاب بهترین وکیل برای شما، دادسان شرایط  زیر را در نظر گرفته است:
1. رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
2. هزینه مشاوره اولیه
3. پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
4. امتیاز سایر کاربران به وکلا
فقط کافی است، درخواست خود را ثبت فرموده تا موارد فوق را از چند وکیل دریافت بفرمائید.موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)