02188962168

درخواست اعسار و رد اعسار دیه و چگونگی تنظیم لایحه

درخواست اعسار و رد اعسار دیه و چگونگی تنظیم لایحه
خلاصه

درخواست اعسار و رد اعسار دیه و چگونگی تنظیم لایحه

20 7 00

دعاوی مربوط به رد اعسار چیست؟

اولین قانون مربوط به اعسار و رد اعسار در سال ۱۳۱۳تصویب شد که با گذشت زمان تغییرات و اصلاحات با توجه به برهه ی زمانی در آن داده شده است. در قانون ممکن است فردی به خاطر بدهی از فرد دیگر شکایت کند و فرد بدهکار لایحه اعسار را مطرح کند این درخواست در صورتی می تواند قبول واقع شود که فرد برای دفاع از حقوق خود توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد و حتی توانایی گرفتن وکیل را هم نداشته باشد که در این صورت دادگاه یک وکیل معاضدتی برای فرد می گیرد. اگر فرد طلبکار مدارکی دال بر دارا بودن و قدرت توانایی فرد به دادگاه ارائه کند دادگاه در صورت اثبات این موضوع طبق قانون و طبق اوضاع و شرایط فرد بدهكار، طلب او را اقساطی می کند و یا مهلت بازپرداخت آن را بیشتر می کند.

طبق قانون ۲ اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۷۷ ” اگر کسی محکوم شود که باید مالی را به فرد دیگری پرداخت کند حال فرقی نمی کند که قیمت آن مال پرداخت شود و یا استرداد عین و یا اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و …. باشد و فرد نخواهد آن را پرداخت کند دادگاه فرد را ملزم به پرداخت می کند.


 

اعسار نسبی و اعسار مطلق چیست؟

وقتی در مراجع رسیدگی به جرایم مالی دعاوی اعسار و رد اعسار مطرح می شود و فرد بدهکار لایحه اعسار را مطرح می کند این لایحه می تواند به دو صورت مطلق و نسبی باشد. در اعسار مطلق فرد نه توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را دارد و نه توانایی پرداخت بدهی ها را دارد و به مال خود نه به صورت یکجا و نه قسطی دسترسی ندارد. در اعسار نسبی فرد تمکن مالی برای پرداخت اقساطی دیون خود را دارد و اثبات این دو قضیه برای دادگاه مستلزم معرفی ۴ شاهد به دادگاه می باشد که از وضعیت زندگی و معیشت فرد خبر داشته باشند.


 

درخواست اعسار و رد اعسار از طرف چه افرادی قابل مطرح کردن است؟

رد اعسار باید توسط دادگاه تایید شود. به این صورت که اگر اقامه دعوا از طرف فرد مدعی و طلبکار باشد و ادعای وی ثابت شود و دادگاه رای به پرداخت طلب فرد بدهد فرد بدهکار می تواند لایحه ادعای اعسار کند و با ارائه درخواست برای ثابت کردن آن تلاش کند.

اعسار در دو جنبه مختلف قابل بررسی است یکی اینکه فرد معسر توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد و دوم اینکه توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را ندارد. هزینه های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و … هستند و ملزم شدن افراد به پرداخت این هزینه ها جلوگیری کردی از طرح دعاوی واهی می باشد. اما قانونگذار برای افرادی که خود را صاحب حق می دانند و توانایی پرداخت هزینه های طرح دعوا را ندارند می توانند با قانون اعسار دعاوی خود را مطرح و به حق خود برسند.

اعسار در پرداخت بدهی هم دقیقا چیزی مشابه اعسار در هزینه های دادرسی است و فرد توانایی مالی پرداخت طلب طلبکاران را ندارد. درخواست های مربوط به اعسار خارج از نوبت رسیدگی می شوند و مراجع رسیدگی به آن ها دادگاهی است که فرد در ابتدا درخواست خود را ثبت کرده باشد.


 

اعسار در لایحه رد اعسار دیه ، به چه معنا است؟

اعسار به معنی مشقت و سختی است. در اصطلاح حقوقی، معسر به فردی گفته می‌شود که از پرداخت دیون و بدهی‌های خود ناتوان باشد. اگر شخصی که علیه جان دیگری اقدامی انجام دهد و به موجب آن، شخص دوم دچار نقص‌ عضو، جراحت، شکستگی یا قتل شود، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. اگر محکوم برای پرداخت دیه مقدر شده در قانون و در حکم، توانایی مالی نداشته باشد می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه اعسار از پرداخت دیه ، در دادگاه به ناتوانی مالی خود اشاره کند.

 

لایحه حاوی چه مطالبی است؟

این شخص باید در لایحه دفاعیه اعسار از پرداخت دیه ، تمام دارایی و اموال خود را بنویسد. همچنین باید میزان درآمد خود را ثبت کند. دادگاه محتوای نمونه لایحه اعسار از پرداخت دیه ، اموال و دارایی شخص را بررسی می‌کند. در صورتی ‌که برای دادگاه محرز شود که شخص توانایی پرداخت دیه را ندارد، اعسار او را می‌پذیرد و حکم اعسار را صادر می‌کند.

گاهی ممکن است اموال و دارایی شخص علاوه بر هزینه‌های شخصی او کفاف پرداخت تمام دیه را بدهد. در این حالت طرف مقابل «مجنی علیه» نمونه لایحه رد اعسار دیه را تنظیم می‌کند و به دادگاه ارائه می‌دهد. دادگاه نیز با بررسی نمونه لایحه رد اعسار دیه تصمیم می‌گیرد. در صورتی ‌که برای دادگاه محرز شود که محکوم توانایی پرداخت تمام مبلغ دیه را دارد، تقاضای اعسار او را رد می‌کند. به این حالت رد دعوای اعسار گفته می‌شود


 

شرایط تنظیم لایحه رد اعسار دیه

در قانون برای اعسار شرایطی تعیین شده است. شخصی که لایحه اعسار تنظیم می‌کند، باید این شرایط را دارا باشد. مدعی اعسار باید همراه نمونه لایحه اعسار از پرداخت دیه ، لیست تمام اموال خود اعم از منقول‌ و غیرمنقول، میزان وجوه نقدی و غیرنقدی، میزان درآمد ماهانه و علاوه ‌برآن طلب و بدهی خود را به دادگاه تسلیم کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد به ‌جز ضروریات زندگی، مال دیگری ندارد، حکم به اعسار و تقسیط دیه می‌دهد. در مواردی ممکن است فردی که تقاضای اعسار دارد، درباره میزان دارایی و اموال خود صادق نباشد. در این حالت اگر طرف مقابل که مستحق دریافت دیه است از اموال این شخص باخبر باشد، می‌تواند نمونه لایحه رد اعسار دیه تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی محتوای نمونه لایحه رد اعسار دیه، مدارک و اسناد، حکم خود را صادر می‌کند.

 

مهلت پرداخت دیه در قانون

به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی زمان پرداخت دیه در هریک از جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض به قرار زیر می باشد:

در عمد موجب دیه: ظرف یک سال قمری؛
در شبه عمد: ظرف دو سال قمری

در خطای محض: ظرف سه سال قمری.
در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را پرداخت نماید همچنین در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت قسطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر مبلغی قطعی توافق نموده باشند.

در مواردی نیز که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا خود قربانی بر گرفتن دیه توافق شود، اما مهلت پرداخت آن مشخص نشود، دیه باید ظرف یک سال از حین توافق پرداخت شود. 

شرایط تقسیط دیه وفق قانون

بنابر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در حالتی این امکان را خواهد داشت که حکم به پرداخت قسطی ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد.

یعنی اصل بر این است که اقساط قابل پرداخت می بایست مطابق نرخ دیه زمان پرداخت محاسبه شوند و نه به صورت قطعی مگر در حالتی که بر پرداخت قطعی و بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ دیه توافق حاصل شده باشد.

در شرایطی که در اقساط دیه توافقی حاصل نشده باشد، بهتر است که دادگاه مقدار قسط ها را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، تعیین نماید تا مشکلی در شیوه محاسبه به وجود نیاید به همین دلیل چنانچه میزان اقساط بدون توافق طرفین به شکل ریالی مشخص شده باشد، اجرای احکام می بایست مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه نموده و از مجموع دیه، به صورت درصدی کسر کند. 

چگونه می توان درخواست اعسار و تقسیط دیه نمود؟

مستنبط از ماده ۱ قانون نحوه محکومیت های مالی، شخص محکوم به پرداخت دیه در صورتی که در مهلت های مقرر اقدام به پرداخت دین خود ننماید، دادگاه اموال او را به جز مستثنیات دین، جهت پرداخت به طلبکار توقیف می نماید.

چنانچه مالی از او موجود نباشد، شخص مدیون به درخواست دیه گیرنده، حبس می شود. مگر در صورتی که مدیون تا سی روز از زمان ابلاغ اجراییه درخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید که در اینصورت حبس نمی شود.

حال چنانچه مدیون، در خارج از این مهلت سی روزه درخواست اعسار نماید، برای آزادی می بایست یا رضایت طلبکار را جلب نماید یا وثیقه یا کفیل معرفی نماید.

در صورت رد دادخواست اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم مدیون اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مقرر حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به برداشت مبلغ دیه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این حالت دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

و در صورت اثبات اعسار، محکوم از حبس آزاد می شود و چنان چه قادر به پرداخت دیه به شکل اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط دیه را صادر می نماید.

بنابر ماده ۸ قانون مزبور، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور کامل، از جمله میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، همراه با مشخصات دقیق حساب های بانکی مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر طریق نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص دیگر و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
 موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی(دعاوی کیفری،دعاوی شهرداری و ...) داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تهران و وکالت(وکیل کیفری،وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)