02188962168

قصور پزشکی وچگونگی تنظیم لایحه

قصور پزشکی وچگونگی تنظیم لایحه
خلاصه

قصور پزشکی وچگونگی تنظیم لایحه

15 3 00

ماهیت قصور پزشکی چیست؟


 قصور پزشکی به بیان ساده به معنی کوتاهی و اهمال و بی احتیاطی میباشد که پزشک در درمان و طبابت خود مرتکب شده است. هرگونه فعل مثبت یعنی کاری که پزشک انجام داده است، یا هرگونه ترک فعل یعنی کاری که پزشک انجام نداده است، چنانچه منجر به ورود آسیب به بیمار شود، از مصادیق و انواع قصور پزشکی خواهد بود.

قصور پزشکی و انواع آن


وکیل قصور پزشکی بیان میدارد: گاهی پزشک فعل ممنوعه ای را انجام میدهد که میبایست از ارتکاب آن خودداری مینمود. یعنی به دلیل ارتکاب آن فعل ممنوعه، نتیجه زیانبار به وجود آمده است. مانند آنکه در اثر مهارت نداشتن در کار تزریق که از مصادیق قصور پزشکی میباشد، با تزریق ژل و بوتاکس، منجر به فلج صورت یا بی حسی کامل بخش مورد تزریق در بیمارمیشود. گاهی نیز پزشک از انجام کاری که میبایست انجام میداده است به دلیل غفلت یا امثال آن خودداری مینماید.
تصور کنید پزشک زنان و زایمان بعد از عمل جراحی سزارین یا سقط جنین، در شرایطی که وضعیت بیمار غیرثابت است میبایست یا در بیمارستان حضور داشته یا به صورت آنکال در دسترس باشد. ولیکن پزشک با مراجعت به منزل دیگر پاسخ تلفن خویش را نمیدهد. لذا آنچه که رخ داده، از مصادیق و انواع قصور پزشکی یعنی بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات مربوطه میباشد.

 

قصور پزشک چگونه اثبات میشود؟


پرواضح است که هر گونه ادعایی در هر دعوا و پرونده ای باید وفق قانون و به طرق قانونی با ارائه ادله اثبات دعوا نزد محکمه به اثبات برسد. قصور پزشکی نیز از این قاعده پیروی میکند. اثبات قصور پزشکی در پرونده کیفری توسط نظریات کارشناسی پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی علاوه بر سایر ادله و شواهد و قرائن صورت میپذیرد.
بعنوان مثال بیمار کلیه اوراق و محتویات تحت درمان بودن خویش یعنی سابقه پرونده پزشکی خود را به همراه فیش های واریزی به حساب دکتر یا اوراق مربوط به بستری بودن در بیمارستان و حتی تصاویر قبل از  عمل و بعد از عمل خصوصا در عمل های زیبایی مانند ابدومینوپلاستی و لیپوماتیک، را ضمیمه شکایت از پزشک نموده و سپس وفق دستور مقام قضایی جهت معاینه و تعیین میزان قصور پزشکی و نوع و میزان آسیب وارده و عارضه ایجاد شده، به پزشکی قانونی دلالت میشود.

 

نحوه شکایت از قصور پزشکی چگونه است؟


لذا در ابتدا باید با وکیل متخصص و خبره و باتجربه مشورت نموده و پس از دریافت مشاوره حقوقی تخصصی نسبت به طرح شکایت از پزشک متخلف بر مبنای قصور پزشکی ایشان اقدام نماییم. لذا نحوه شکایت از قصور پزشکی اینگونه است که در ابتدا دانش و بینش حقوقی نسبت به مساله و موضوع خویش با دلالت و راهنمایی وکیل متخصص کسب نمایید. سپس شکواییه را تنظیم و توسط دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت مینمایید. قصور پزشکی به هر نوع و میزانی که باشد موجب طرح پرونده کیفری علیه پزشک متخلف و خاطی میگردد.

مجازات قصور پزشکی چیست؟


خوب است بدانید در کلیه پرونده هایی که پزشک بعنوان مرتکب جرم غیرعمد ایراد صدمه بدنی به بیمار شناخته شود، پرداخت دیه در حق شاکی از موارد لاینفک مجازاتهای قانونی مربوطه میباشد. ولیکن برخی از موارد دربردارنده تخلف انتظامی پزشک نیز میباشد که مجازاتهای مقرر قانونی خویش را در پی دارد. مواردی از قبیل توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشک، تعلیق پروانه طبابت ایشان به طور موقت و محدت محدود، منع از اشتغال و طبابت در شهر خاص، ابطال پروانه و غیره مجازاتهای ناشی از تخلفات انتظامی پزشکان است که ممکن است در پرونده کیفری، نتوان قصور پزشکی مشتکی عنه را اثبات نمود ولیکن عمل و فعل وی وفق قوانین سازمان نظام پزشکی، تخلف محسوب شود.

حکم قصور پزشکی چیست؟


هنگامیکه بیمار به دلیل قصور پزشکی دچار اسیب صدمه و نتیجه زیانبار و عارضه میگردد، نسبت به تنظیم شکواییه و اقامه دعوا علیه پزشک متخلف اقدام مینماید. در رونده پرونده کیفری خود، چه راسا چه توسط وکیل پزشکی نسبت به محکوم نمودن و مسئول شناختن پزشک اقدامات قانونی لازمه را انجام میدهد. یکی از این موارد اخذ نظریه پزشکی قانونی یا کمیسیون نظام پزشکی میباشد که نوع و میزان قصور پزشکی را مشخص و معین مینمایند.
در اکثر مواقع در عرف عامه مردم و لفظ رایج میان افراد جامعه، به گرفتن نظریه کارشناسی مبنی بر قصور پزشکی و مسئول شناختن پزشک، گرفتن حکم قصور پزشکی میگویند. همچنین ممکن است حکم نهایی که از دادگاه صادر میشود، بین افراد جامعه به این نام ملقب گردد. زیرا مبنای آن حکم، قصور پزشکی بوده است.

خسارت مربوطه چگونه مطالبه میشود؟


یکی از بحث برانگیزترین موارد و مباحث در دعاوی کیفری و حقوقی در حیطه جرایم پزشکی، مطالبه خسارت از پزشک میباشد. این امر که پزشک به پرداخت دیه و خسارت محکوم خواهد شد یا صرفا بر پرداخت دیه محکوم میگردد همواره محل اختلاف نظر میان حقوقدانان میباشد. زیرا مطابق قانون مسئولیت مدنی، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر میبایست هرکسی که به دیگری خسارتی وارد می آورد، جبران نماید. به عبارت دیگر، به دلیل اینکه پزشک مرتکب قصور پزشکی شده است، وی را مستحق تحمل مسئولیت ناشی از آن یعنی جبران خسارت وارده بر بیمار میدانیم. لذا در بسیاری از موارد دادخواست مطالبه خسارت ناشی از قصور پزشکی تقدیم محکمه میشود.

رای قصور پزشکی چیست؟


رای قصور پزشکی در واقع دارای این معنی میباشد که پزشک به موجب نظریه قطعی، مرتکب قصور پزشکی شده است. و بر مبنای این امر، علیه وی حکم محکومیت صادر میگردد. عبارت قصور پزشکی، در عناوین اتهامی مندرج در شکواییه ها و آرای صادره از محاکم درج و مورد بحث و تفحص قرار میگیرد. همواره در متن رای نیز قید میگردد که مبنای محکومیت پزشک متخلف، ارتکاب قصور پزشکی به یکی از انواع مربوطه میباشد.

 

نحوه تنظیم شکواییه مربوطه چگونه است؟


در تنظیم شکواییه قصور پزشکی میبایست دقت تمام را به خرج دهید تا بایسته های ضروری را وفق قانون بطور شفاف و منظم قید نمایید. مواردی که باید در شکواییه قصور پزشکی بیان گردد باید دقیقا دربردارنده آغاز تا انجام ماجرا باشد. به زبان و بیان عامیانه میتوان گفت، مواردی از قبیل اینکه در چه تاریخی و به چه دلیلی نزد پزشک مراجعه کردید و تشخیص ایشان چه بوده و درمانی که روی شما انجام شده چه چیزی بوده و تجویز دارویی پزشک چه بوده و در نهایت نتیجه به بار آمده چه چیزی میباشد را باید در متن شکواییه قید نمایید.

 

لایحه قصور پزشکی چیست؟


لایحه قصور پزشکی در واقع به معنای لایحه دفاعیه ای میباشد که هم از طرف شاکی تنظیم میگردد و هم از طرف متهم تنظیم و به محکمه تقدیم میشود. شاکی در راستای اثبات وقوع بزه و آسیب وارده بر خود، به دفاع از خویش میپردازد. و متهم یا همان پزشک متخلف در راستای اثبات این امر که مرتکب قصور پزشکی نشده است به تنظیم لایحه دفاعیه میپردازد. لذا باید بررسی نماییم که لایحه قصور پزشکی از سمت و طرف چه کسی تقدیم محکمه میگردد.

 

نحوه رسیدگی به این جرم چگونه است؟


نحوه رسیدگی به قصور پزشکی بصورت جزیی و موردی از این قرار است که در کمیسیون مربوطه، توسط گروهی از پزشکان متخصص و خبره، عملکرد پزشک متخلف یا همان مشتکی عنه پرونده کیفری شکایت از پزشک و نتیجه حاصله با در نظر گرفتن تمامی جزییات مورد بررسی و تفحص قرار میگیرد. بعنوان مثال، پزشکان حاذق بعنوان کارشناسان امر، به تشخیص پزشکی آن دکتر توجه مینمایند.
لذا کلیه موارد از قبیل تشخیص وی، تجویز دارو و نسخه نویسی دکتر، عمل جراحی درمانی یا زیبایی که پزشک انجام داده، وضعیت بیمار و انطباق آن با اتخاذ درمان صحیح طبق نظر پزشک معالج و غیره توسط هیات مذکور مورد رسیدگی قرار میگیرد. سپس ایشان بنا بر شور و مشورت، نظر خویش را در قالب نظریه کارشناسی تقدیم محکمه  مینمایند.

 

تعیین قصور پزشک توسط چه مرجعی است؟


مرجع تعیین کننده قصور پزشکی از حیث نوع و میزان، پزشکی قانونی یا کمیسیون نظام پزشکی میباشد. احراز وقوع قصور پزشکی یا عدم تحقق آن در اکثر موواقع توسط مرجع مذکور انجام و ومورد تایید مقام قضایی نیز میباشد. زیرا امر مزبور بسیار تخصصی بوده و جز مراجع فوق الاشاره، سازمان، اداره، کارشناس یا شخص دیگری صلاحیت تعیین قصور پزشکی را ندارد. ولیکن باید همواره به خاطر داشته باشید که نظریه معنونه، نظریه کارشناسی بوده لذا لازم الاتباع برای محکمه نمیباشد. محاکم میتوانند با استدلال و بیان مبنای یقین قضایی خود، خلاف آنچه که در نظر پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی آمده است، مورد حکم قرار دهند.

مراحل شکایت از قصور پزشکی چگونه است؟


قصور پزشکی مبنای مسئولیت پزشک در پرداخت دیه یا جبران خسارت بیمار میباشد. لذا باید شکایت از پزشک بر مبنای تحقق قصور پزشکی از ناحیه ایشان باشد. به همین جهت پس از تنظیم شکواییه و ثبت آن از طریق مراجع ذی صلاح، شکایت و پرونده خود را راسا یا توسط وکیل جرایم پزشکی، ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه پیگیری مینمایید. در روند رسیدگی به موضوع جرم پزشکی، حسب مورد نیاز به مراجعه به مراجعی از قبیل شورای حل اختلاف واقع در سازمان، هیات های رسیدگی بدوی و عالی و کمیسیون های مربوطه نیز وجود دارد. انجام مراحل مذکور است که وکالت در حیطه جرایم پزشکی را امری تخصصی و دشوار نموده است.

 

قصور منجر به فوت بیمار


شکایت از پزشک به دلیل قصور پزشکی که منجر به فوت بیمار شده است نیز یکی از موارد شایع پرونده های کیفری میباشد. بعنوان مثال پزشک جراح متخصص حین عمل جراحی تومور مغز متوجه میشود که تومور بدخیم بوده و در قسمتی از مغز ریشه دوانیده است که دست زدن به آن موجب بدتر شدن اوضاع و وخیم شدن حال بیمار میشود. در این فرض میبایست از ادامه جراحی خودداری نموده و بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. حال تصور کنید علی رغم بروز چنین شرایط و موقعیتی، پزشک جراح به جراحی و عمل تومور ادامه میدهد. بیمار فوت مینماید. شکایت از پزشک صورت میپذیرد.
نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی با بررسی علت تامه فوت و عملکرد پزشک، قصور پزشکی را محرز و مسلم تشخیص میدهند. در مواردی از این قبیل، عنوان قصور پزشکی منجر به فوت مطرح و در دادنامه نیز قید میشود. پرداخت دیه کامل توسط پزشک متخلف کمترین مجازاتی است که بر وی بار خواهد شد

 

تنظیم لایحه قصور پزشکی در اثر بی مبالاتی


به این معنا است که پزشک، به وظایفی که از نظر علمی به عهده او گذاشته شده است، بر اثر غفلت، عمل نکند. به عنوان مثال وظیفه یک پزشک جراح این است که قبل از عمل، برای تشخیص بهتر و اصولی‌تر مشکلات بدن بیمار، نتیجه آزمایشات و گرافی‌های مورد نیاز را درخواست کند و سپس با توجه به آن‌ها، اگر فرد نیاز به جراحی داشت، اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتی که پزشک بدون توجه به آزمایشات و تصاویر بدن بیمار، او را جراحی کند و در نتیجه برای بیمار عوارضی به وجود آید، پزشک مرتکب قصور پزشکی شده‌ است.

تنظیم لایحه قصور پزشکی در اثر بی احتیاطی


پزشک باید دقت کامل را به کار گیرد تا از نظر علمی و اصولی، اقدامات لازم را به گونه‌ای انجام دهد که صدمه‌ای به جسم بیمار وارد نشود. در صورتی که به دلیل سهل انگاری پزشک معالج، به بدن فرد، آسیب وارد ‌شود، قصور پزشکی صورت گرفته‌ است و در نتیجه شخص بیمار می‌تواند با تنظیم لایحه قصور پزشکی ، از حقوق خود دفاع کند. به عنوان مثال دندانپزشکی که دندان سالم فرد را به جای دندان پوسیده می‌کشد، بی احتیاطی کرده‌است.

تنظیم لایحه قصور پزشکی در اثر عدم مهارت


یعنی پزشک، مهارت علمی و فنی لازم را برای کار مورد نظر نداشته باشد ولی آن را انجام دهد. به عنوان مثال پزشک به دلیل آشنا نبودن با عوارض مصرف و تداخل داروها با هم، دارویی را تجویز کند که برای شخص بیمار مضر است و در نتیجه سبب آسیب رسیدن به جسم و روان او یا حتی وقوع مرگ او شود.

تنظیم لایحه قصور پزشکی در اثر عدم رعایت نظامات دولتی


پزشکان موظف هستند که مطابق آیین نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقامات بالاتر و همچنین نظام پزشکی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود، اقدام کنند. به عنوان مثال یکی از وظایف قانونی پزشکان جراح، این است که پس از جراحی، عضو، بافت یا توده‌ای را که از بدن بیمار خارج می‌کنند، به آزمایشگاه بفرستند. در صورت عدم ارسال، عنوان پزشک متخلف برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)