02188962168

مشاوره حقوقی ملک و املاک

مشاوره حقوقی ملک و املاک
خلاصه

مشاوره حقوقی ملک و املاک

11 3 00


در زندگی روزانهی همهی ما ممکن است مسائلی اتفاق بیافتد که در حل آنها بهتنهایی ناتوان باشیم. در این مواقع ما به افرادی احتیاج داریم که در آن موضوع خاص دارای تجربه و مهارت تخصصی باشند تا با مشورت گرفتن از آنها بتوانیم درصدد رفع مشکلات برآییم. یکی از موضوعاتی که ممکن است همهی ما با آن روبهرو شویم،مشکلات و مسائل حقوقی است؛ اما ازآنجاییکه دنیای حقوق دنیای گستردهای است یک فرد نمیتواند در همه جنبههای آن دارای مهارت باشد.
برای مثال شما وقتی اقدام به خریدوفروش زمین یا ملک میکنید در کنار توجه به مسائل مالی باید به ابعاد حقوقی آن نیز توجه کنید تا در دام مشکلات بعدی نیافتید. به همین مناسبت شما باید در هنگام خریدوفروش ملک از یک مشاور حقوقی املاک بهرهمند شوید.

مشاور حقوقی املاک کیست؟


مشاور حقوقی املاک کسی است که از قوانین و مقررات مربوط به مسائل حقوقی زمین و ملک کاملا آگاه بوده و با داشتن تجربه کافی در موضوع از قدرت تحلیل بالایی برای حل مسائل مختلف برخوردار است و با داشتن تجربه و دانش می‌تواند راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه دهد؛ بنابراین مشاور حقوقی املاک با داشتن درک درستی از قوانین و برخورداری از تجربه کافی از روند موضوعات املاک می‌تواند گره از کار هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی بردارد.

ضرورت استفاده از مشاوره حقوقی معامله ملک و زمین


با تخصصی شدن کارها نیاز به نیروی کار متخصص نیز در جوامع امروزی خودنمایی می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که شما وقتی دچار مشکلی درزمینهٔ سلامتی خود می‌شوید به پزشک یا برای تعمیر اتومبیل خود به تعمیرکار مراجعه می‌کنید برای حل مسائل حقوقی خود درزمینهٔ معامله املاک باید به مشاور حقوقی معامله ملک و زمین مراجعه نمایید. چراکه انجام کار بدون مشورت با متخصص می‌تواند مشکلات و مسائل بیشتری برای شما ایجاد کند و برای حل آن مجبور به پرداخت زمان و هزینه گزاف شوید.

مزایای مشاوره حقوقی


صرفه‌جویی در زمان
حل مشکلات و موانع با روش اصولی و مطلوب
جلوگیری از مشکلات و اختلافات 

انواع مشاوره حقوقی املاک


شما برای معامله ملک و زمین بهتر است از یک مشاوره حقوقی استفاده نمایید تا در دام دعاوی ملکی نیافتید. دعاوی ملکی با توجه به ماهیتشان به سه دسته تقسیم می‌شود:

دعاوی ثبتی


دعاوی ثبتی عبارت‌اند از ابطال سند رسمی، ابطال اجراییه ثبتی، ابطال عملیات ثبتی کمیسیون‌های ثبتی، ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت. افراز ملک، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال معامله معارض، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی ثبت

دعاوی حقوقی املاک


الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، ابطال قرارداد. فسخ قرارداد، کلیه دعاوی موقوفات عام و خاص، اخذ و مطالبه اجور معوقه، اخذ و مطالبه اجرت‌المثل. مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶. تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۷۶، تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۶۲

دعاوی کیفری مرتبط با املاک


کلاه‌برداری درزمینهٔ معاملات املاک، جعل اسناد ملکی، استفاده از سند مجعول، خیانت‌درامانت، فروش مال غیر. انتقال منافع ملک غیر، تبانی در معاملات دولتی، معامله معارض، تغییر کاربری اراضی کشاورزی. خرد کردن اراضی و ورود غیرمجاز به ملک غیر.
برای جلوگیری از این دعاوی بهتر است شما در مراحل مختلف معامله املاک از مشاوره حقوقی معامله املاک و زمین استفاده نمایید.
 

قانون املاک


در خصوص املاک متاسفانه قوانین مدون داخلی کامل نبوده و صرفاً موادی از قانون ثبت و قانون مدنی و هم چنین قانون پیش فروش آپارتمان تنها قوانین مهم این گرایش از حقوق می باشد .
البته در زمینه مالک و مستاجر نیز قوانین متعددی تصویب شده که با توجه به این امر که منشاء دعاوی طرفین نسبت به املاک می باشد این قوانین را نیز در چهارچوب دعاوی املاک طبقه بندی می نمایند .
با قانون دیگری نیز در خصوص اختلافات همایسگان میتوان اشاره نمود و آن قانون تملک آپارتمان ها می باشد که این قانون نیز به علت قدمت در تصویب چندان مورد استفاده نبوده است و کمبود قانونی جامع در این خصوص احساس می شود .

سوالاتی دراین خصوص:

آیا کسانی که بر روی املاک،دیوار و خانه های مردم تبلیغات می چسبانند،از نظر قانونی میتوان از آنها شکایت کرد؟

این کار غیرقانونی می باشد مگر اینکه از صاحب املاک اجازه بگیرند که در اینصورت حق استفاده دارند.
اگر فردی نهال یا بذری را از کسی غصب نماید و در زمین خود یا شخص ثالثی بکارد،طبق قانون محصول از آن چه کسی است؟
طبق ماده 33 قانون مدنی محصولی که از زمین می روید مال مالک زمین می باشد هرچند خود روییده باشد اما اگر بذر یا نهال برای غیر باشد در اینصورت محصول یا درخت متعلق به صاحب بذر یا نهال می باشد اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد که در این صورت مالک زمین می تواند اجرت المثل انتفاع را از زارع مطالبه نماید.
اگر چند نفر به طور مشاع مالک زمینی باشند و یکی از آنها سهم خود را وقف کند،وقف از لحاظ حقوقی صحیح است؟
طبق ماده 58 قانون مدنی وقف اموال و املاک مشاع صحیح می باشد.

آیا فردی می تواند اموال خود را به نوه ی خود که هنوز به وجود نیامده است وقف کند؟

به استناد ماده 96 قانون مدنی در صورتی که وقف بر چیز یا شخصی شود که هنوز به وجود نیامده و معدوم می باشد صحیح نیست مگر اینکه موجود باشد مثل اینکه نطفه تشکیل شده باشد که در اینصورت وقف بر حمل صحیح است به شرط آنکه زند به دنیا بیاید.
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از دو شریک از تجدید بنا و اجازه ی تصرف در دیوار مشترک امتناع نماید،شریک دیگر چه کار می تواند انجام دهد؟
طبق ماده115 قانون مدنی اگر یکی از شرکا راضی نباشد،شریک دیگر می تواند در حصه ی خاص خود تجدید بنا ی دیوار را کند مگر اینکه ممکن نباشد و دفع ضرر هم به طرق دیگر نیز امکانپذیر نباشد که می تواند شریک را اجبار نماید.
اگر دو نفر زمینی را از اداره اوقاف اجاره و در آن مشترکاً ساختمان دوطبقه ای را احداث نمودند،در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بفروشد،آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟
با توجه به اینکه مالکین بنا،مالک زمین نمی باشند و بنا بدون طمین فروخته شده بنابراین حق شفعه ایجاد نمی گردد.
در مورد ملک مشاعی که شش دانگ آن اجاره است،بعضی از مالکان تقاضای تخلیه ید مستأجر نسبت به سهام خود را دارند،آیا چنین تقاضایی قابل رسیدگی است؟
مالک و مؤجر سهم مشاعی علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد بلکه می تواند درخواست تخلیه شش دانگ مورد اجاره را نیز بنماید.
آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی آن را خریده قانوناً امکانپذیر است؟
توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ی ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود، جایز و قانونی است.

آیا توقیف مال منقول مشاع جایز است؟


توقیف و مزایده اموال و املاک منقول مشاع بلااشکال است اما اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن را در آگهی فروش قید نماید.
 

وکیل متخصص املاک


از جمله دعاوی مرتبط با املاک می تواند خلع ید، تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال مبایعه نام، تخلیه عین مستاجر، فک رهن، ممانعت از حق و … می باشد که هر کدام بحث کاملا حرفه ای و نیازمند وکیل ملکی می باشند.برخی از این دعاوی در صلاحیت محل وقوع ملک ( اصل ) می باشد و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه های دیگری از جمله محل انعقاد قرار داد و … ( خلاف اصل ) می باشد.بهترین موسسه وکیل متخصص املاک در زمینه حقوق خصوصی معمولا در مورد پرونده های مربوط به املاک فعالیت می نمایند، بنابراین در مورد انتخاب وکیل ملکی بهتر است به تخصص وکیل مربوطه و رشته تحصیلی و تجربه وی در خصوص این چنین پرونده ها دقت نمود.

 وکیل متخصص امور ملکی


  بسیاری از دعاوی مربوط به ملک دارای وجه کیفری می باشد از قبیل انتقال مال غیر، تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و… . ولی بسیاری دیگر و حتی اکثریت دعاوی مربوط به املاک دارای جنبه ی حقوقی است و بر عکس پرونده های کیفری برای شخص مد نظر مجازاتی در نظر گرفته نشده و نهایتا برای احقاق حقوق مالی زیان دیده قابلیت دارد.  بنابراین وکیل دعاوی ملکی دارای جنبه های مختلفی میباشد : حقوقی و کیفری و حتی ثبتی.  مبحث ثبت اسناد و املاک، مبحث بسیار مهمی است، هر چند که اداره ی ثبت مرجعی اداری است ولی برای بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری لازمه شروع و به جریان انداختن پرونده استعلامات و اقدامات ثبتی دیگری است.  برای مثال برای تقسیم مال مشاع ابتدا باید به اداره ی ثبت جهت افراز مراجعه شود و سپس از آن اقدامات حقوقی دیگری نیاز است انجام شود که بهتر است کار شما را یک بهترین وکیل ملکی در تهران انجام دهد.

وکیل دعاوی ملکی


  موسسه حقوقی اراز فرتاک با دارا بود بهترین وکیل ملکی تهران، می تواند کارهای مربوط امور ملکی شما به بهترین نحو ممکن انجام دهند وکیل ملکی بنا به دانش و تخصص حرفه ای خود، به خوبی جزئیات تمامی پرونده ها را می داد و هر چقدر پرونده پیچیده باشد وکیل ملکی موسسه حقوقی اراز فرتاک از پس آن بدلیل داشتن تجربه های متنوع در زمینه ملکی بر می آید.  قبل از انعقاد قرارداد، مراجعه به وکیل متخصص املاک موسسه حقوقی اراز فرتاک می تواند از بروز مشکلات آینده جلوگیری کند. و هچنین در صورت بروز مشکلات کیفری مراجعه به این وکیل کمک شایانی خواهد بود.

 
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)