02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

ممنوع الخدماتی برای اعمال فشار به محکوم علیه و شخص بدهکار

ممنوع الخدماتی برای اعمال فشار به محکوم علیه و شخص بدهکار
خلاصه

ممنوع الخروج شدن به چه معناست، موارد ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی مالی، چه سازمان هایی می توانند شخصی را ممنوع الخروج کنند، چگونه از ممنوع الخروجی خود اطلاع پیدا کنیم، موارد استفاده از تاسیس ممنوع الخدماتی

27 1 01


ممنوع الخروج شدن به چه معناست

اگر فردی تمامی مدارک خروج از کشور را به همراه داشته باشد اما از خروج او در تمامی مرزهای کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی ممانعت شود این فرد ممنوع الخروج شده است و حق ندارد از مرزهای کشور عبور کند و وارد خاک کشور دیگری شود.
در واقع افراد به دلایل گوناگونی همچون بدهکاری مالیاتی، نپرداختن مهریه، مسائل امنیتی، بدهکاری بانکی و ... ممنوع الخروج می شوند. برای رفع ممنوع الخروجی باید به مرجعی که دستور ممنوع الخروج شدن را صادر کرده است مراجعه و مراحل رفع ممنوع الخروجی را انجام داد.


 

موارد ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی مالی

همانطور که گفته شد فرد مجرم در صورت شکایت شاکی خصوصی و یا خواسته دادستان از تردد بین المللی منع خواهد شد به اصطلاح ممنوع الخروج خواهد شد. افراد به دلیل بدهی مالی نیز در این مجموعه قرار دارند و مواردی که این افراد ممنوع الخروج خواهند شد به شرح زیر می باشد.
بدهکار بودن افراد پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگستری؛ زمانی که رای قطعی دادگاه بر بدهکار بودن شخص صادر می شود تا زمانی که بدهی خود را به طلبکار یا طلبکاران تسویه نکرده است حق خروج از کشور را ندارد. البته بدهکار می تواند با جلب رضایت طلبکار یا طلبکاران از کشور خارج شود البته اگر این شخص طلبکارانی داشته باشد و تمامی طلبکاران به جز یک نفر رضایت دهند باز هم تا زمان تسویه حق خروج از کشور را نخواهد داشت. بدهی شخص ممکن است وجه نقد یا هر نوع مالی باشد نادانی که دادگاه حکم بر بدهکار بودن او صادر کرده است تا زمانی که حکم را اجرا نکند بدهکار محسوب می شود و ممنوع الخروج خواهد شد. با دادن وثیقه به دادگاه افراد ورشکسته و اعسار ممکن است حق خروج از کشور را به مدت یک الی دو بار داشته باشند و یا دادگاه برای به افرادی که در چنین وضعیتی هستند ممکن است با پرداخت چند قسط از بدهی خود به آنان حق خروج از کشور داده شود.
بدهکاران مالیاتی؛ بدهکاران مالیاتی کسانی هستند که به سازمان مالیاتی کشور مقروض هستند این افراد به موجب قانون گذرنامه از سوی دولت ممنوع الخروج شده و تا پایان تسویه مالیاتی حق خروج از کشور را نخواهند داشت و این مورد مانند کسانی که شاکی خصوصی دارند، نیست و نمی تواند با جلب رضایت دولت موقتا از کشور خارج شود. افرادی که بدهی مالیاتی سنگینی داشته باشند ممکن است گذرنامه برای آن ها صادر نشود.
بدهکاران به بانک مرکزی؛ مدیران و صاحبان شرکت های خصوصی و دولتی که از بانک های ایران وام های سنگینی دریافت کرده اند و برای پرداخت اقساط خود اقدامی نکرده اند از سوی بانک مرکزی ممنوع الخروج خواهند شد و تا زمان تسویه حساب خود وضعیت بر همین منوال خواهد بود.
در تمامی موارد فوق افراد حق خروج از کشور را نخواهد داشت و تا زمان تسویه بدهی کماکان ممنوع الخروج می باشد. اما یک مورد استثنا وجود دارد که در موردی ممکن است فرد همچنان ممنوع از خروج کشور باشد اما دادگاه رای مجوز خروج را موقتا صادر نماید‌ و آن در صورت بیماری صعب العلاج بدهکار است و به دادگاه بیماری او ثابت شود و اینکه در داخل کشور امکان معالجه او وجود نداشته باشد. سفر درمانی موردی استثنایی است که قاضی دادگاه برای شخص حکم موقت خروج از کشور را صادر می کند.


 

آیا ممنوع الخروج شدن مشمول مرور زمان می شود

ممنوع الخروجی مشمول مرور زمان نخواهد شد و تا زمانی که در دستگاه ذیربط موضوع حل نشود امکان رفع ممنوع الخروجی وجود ندارد. دادگاه در هنگام صدور حکم ممنوع الخروجی بر اساس جرم و بدهی مانع خروج افراد از کشور می شود اما این حکم ها 6 ماه معتبر است و بعد از آن اثری ندارد اما قابل تمدید است و می توانند با نظر قاضی آن را تمدید کرد.
رای ممنوع الخروج شدن که توسط دادگاه صادر می شود قابل اعتراض خواهد بود و افراد می توانند در ظرف 20 روز اعتراض خود را تقدیم دادگاه تجدید نظر کنند.


 

چه سازمان هایی می توانند شخصی را ممنوع الخروج کنند

الف) دادسرا
دادسرا یکی از مراجعی است که می تواند حکم ممنوع الخروجی برای فردی صادر کند. وقتی که به اتهامات یک متهم رسیدگی شد چنانچه احتمال ارتکاب جرم توسط آن شخص بالا باشد و همچنین امکان این که از کشور خارج و خود را مخفی کند نیز وجود داشته باشد، این شخص را از طریق دادستانی کل کشور ممنوع الخروج می کنند.
ب) دادگاه های حقوقی
یکی دیگر از مراجعی که امکان صدور حکم ممنوع الخروجی شخصی را دارد دادگاه های حقوقی است. البته وکیل اصفهان بیان می کند که این مرجع صرفا در مرحله اجرای احکام این امکان را دارند که شخصی را ممنوع الخروج کنند.
به عبارت دیگر ممکن است که فردی به دلیل بدهی که دارد به طرف دیگر و یا چون تعهداتش را اجرا نکرده است، طرف مقابل در مرحله ی اجرای حکم درخواست ممنوع الخروجی وی را بکند تا به این طریق از خروج او و عدم پرداخت دین و یا اجرا نکردن تعهد قراردادی جلوگیری کند.
ج) اداره ثبت
اداره ی قبت نیز یکی از مراجعی است که این امکان را دارد فرد را ممنوع الخروج کند. زمانی که شخصی به موجب یک سند لازم الاجرا یا رسمی بدهکار باشد مثل چک یا مهریه و اقدامی برای پرداخت آن نکند طلبکار می تواند بخواهد که وی را ممنوع الخروج کنند.
د) بانک مرکزی
بانک مرکزی کی از مراجعی است که می تواند در مورد بدهکاران بانکی حکم ممنوعیت خروج صادر کند. در صورتی که کسی مبلغ قابل توجهی به بانک بدهکار باشد و احتمال داشته باشد که برای فرار از پرداخت از کشور خارج شود، بانک مرکزی از طریق دادستانی کل کشور اقدام به مممنوع الخروج کردن او می کند.
هـ) اداره دارایی
اداره ی دارایی نیز مانند بانک مرکزی اگر تشخیص دهد یکی از بدهکاران مالیاتی ممکن است برای فرار از پرداخت به خراج از ایران برود، می تواند از طریق دادستانی کل کشور حکم ممنوع الخروجی او را بگیرد.


 

مستند قانونی ممنوع الخدمات نمودن بدهکار

به موجب  ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه جهت ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی موظف به انجام اقداماتی شده است که در قسمت ه بند 1 این ماده "ارتقای سامانه مدیریت پرونده های قضایی از طریق ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" پیش بینی شده است.

 

موارد ممنوع الخدمات نمودن محکوم علیه

ملاحظه می گردد که در دستورالعمل مذکور صرفا امکان ممنوع الخدماتی اشخاص را در خصوص دعاوی حقوقی مالی پیش بینی نموده است.
اما در عمل دایره ی ممنوع الخدماتی به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی نیز با تفسیر موسع از این دستورالعمل که منحصر به محکومیت های مالی می باشد، اقدام به توسعه ی مصادیق آن نموده و رویه ی قضایی بر خلاف قانون در این خصوص ایجاد گردیده که محدوده ی اعمال این مقرره را توسعه داده.


 

موارد استفاده از تاسیس ممنوع الخدماتی

 در دادسراها به عنوان تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی دادسرا
 در اجرای احکام کیفری اعم از محکومیت به مجازات یا محکومیت مالی(مانند دیه یا استرداد مال) توسط اجرای احکام کیفری
 در موارد مشکوک الهویه بودن  یا زمانی که تابعیت ایرانی شخص مورد تردید باشد از سوی دادگاه و یا اقدام مستقیم اداره ثبت احوال
 در بدهی های مالی به دستگاه قضایی اعم از جزای نقدی یا وجه الکفاله توسط اجرای احکام کیفری 
 در خصوص سربازهای فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی


 

ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانک

بر اساس قانون بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را به دادسرای تهران اعلام و برای ممنوع الخروجی کردن این افراد اقدام می شود. افرادی که بدهکار بانک یا موسسات مالی و اعتباری هستند و در بازپرداخت آن تاخیر کرده اند و شک بر آن وجود دارد که از کشور خارج شوند ممنوع الخروج می شوند.
یکی دیگر از راه های ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی از طریق بانک طلبکار است که از طریق اجرائیه ثبت می تواند بدهکار اصلی را ممنوع الخروج کند.


 

چگونه از ممنوع الخروجی خود اطلاع پیدا کنیم 

افرادی که نسبت به ممنوع الخروجی خود شک دارند باید قبل از سفر مطمئن شوند که آیا می توانند از کشور خارج شوند. افراد می تواند از طریق اینترنت هم به ممنوع الخروجی خود پی ببرند. از تیرماه ۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌ای را برای استعلام آنلاین ممنوعیت خروج مسافران راه‌اندازی کرده است. برای این کار باید به سایت exitban.ssaa.ir بروید و با وارد کردن کد ملی، وضعیت ممنوع الخروجی تان را چک کنید.
همان طور که گفته شد این سامانه آنلاین کار را نسبت به گذشته بسیار آسان کرده است و هم اینک لینک استعلام فوری ممنوع الخروج بودن مسافران نیز بر روی سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده‌است تا این امر با سرعت بیشتری پیگیری شود.


 
قوانین ممنوع الخروج شدن
برای ممنوع الخروج کردن افراد به قوانین زیر استناد خواهد شد.
• ماده 202 قانون مالیات های مستقیم
• ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 1359 شورای انقلاب
• ماده 17 قانون گذرنامه
• مواد 247 و 509 قانون آیین دادرسی کیفری
• بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک
• ماده 201 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387
وکیل متخصص در حوزه ممنوع الخروج شدن
بیشتر وکلا به صورت تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی فعالیت می کنند به اصطلاح به وکیلی که در یک حوزه حقوقی دانش، مهارت و تجربه کافی را دارد متخصص آن حوزه شناخته می شود.
وکلای که در حوزه ممنوع الخروج کردن یا رفع آن دارای شرایط مذکور باشند وکیل متخصص در حوزه ممنوع الخروج شدن نامیده می شوند. این افراد بر اساس تجربه ای که دارند در کمترین زمان موضوع را دنبال خواهند کرد به موکل خود مشاوره لازم ارائه خواهند داد و سریعا برای ممنوع الخروج کردن یا رفع آن اقدام می کنندموسسه حقوقی آرازفرتاک از ابتدا تا به نتیجه مطلوب رسیدن پرونده همراه شماست..


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)