02188962168

نیم عشر دولتی چیست؟!

نیم عشر دولتی چیست؟!
خلاصه

نیم عشر دولتی چیست؟!

13 2 00

توجه کنید در دعاوی حقوقی علاوه بر مبلغ محکوم بها یا در واقع همان خواسته شما مبلغی اضافه تر توسط دادگاه برای اجرای حکم و صدور اجراییه گرفته می‌شود به این مبلغ در بیان حقوقی نیم عشر دولتی می گویندو با هزینه دادرسی که ابتدا توسط دادگاه ها گرفته میشود متفاوت است، زیرا هزینه دادرسی هزینه رسیدگی به پرونده است و نه اجرای حکم.
 

انواع نیم عشر چیست؟


به طور کلی نیم عشر به دو دسته دولتی و اجرایی تقسیم می شود که در ادامه به هر یک به تفصیل خواهیم پرداخت.


 

نیم عشر اجرایی:


در این نوع محکوم علیه باید نیم عشر یا هزینه حق الاجرا را پرداخت کند که در دو صورت از پرداخت آن معاف می گردد:
در صورتی که تا ده روز بعد از صدور ابلاغ اجراییه بدهی خود یا مبلغ محکوم به را پرداخت کند
در صورتی که با طرف دیگر دعوی ظرف ده روز توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند
همچنین در صورتی که تا قبل از ده روز بخشی از مبلغ محکوم به را پرداخت نماید به همان میزان از حق الاجرا دریافت نخواهد شد و اگر بعد از ده روز با محکوم له توافق یا سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم قرار دهند نصف حق الاجرا یا نیم عشر را باید پرداخت کند.


 

نیم عشر دولتی:


این موضوع معمولا در بحث مهریه مطرح می شود و زن ابتدا باید یک بیستم مبلغ مهریه یا همان نیم عشر را برای اجرای حکم و صدور اجراییه به حساب دولت واریز کند. هرچند این مبلغ درنهایت از اموال مرد برداشته و به زن پس داده خواهد شد، ولی چون ممکن است تهیه این مبلغ به ویژه درخصوص 
مهریه های سنگین همان ابتدای کار هم برای زن سخت باشد  در این صورت می تواند دادخواست اعسار دهد.


 

نیم ‌عشر اجرایی چگونه محاسبه می شود؟


برای احتساب نیم ‌عشر و حقوق دولتی در پرونده های اجرایی بطریق زیر عمل می شود:
1ابتدا موضوع لازم الاجرا را که اصل طلب به علاوه سود و جریمه تا تاریخ صدور اجرائیه اجرا می باشد را بدست می آوریم
2سپس جریمه تاخیر روزانه را که حاصل ضرب تعداد روزهای تاخیر با مبلغ جریمه تاخیر روزانه می باشد را بدست می آوریم
3دو عدد بدست آمده فوق را با هم جمع نموده و پنج درصد مبلغ بدست آمده که اصطلاحا نیم عشر نامیده می‌شود از مدیون (کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است) دریافت می‌شود .
4به حق ‌الوکاله نیز اگر جزو مدلول سند باشد حق الاجرا تعلق می گیرد که در اینصورت برای احتساب حق الاجرای آن باید مبلغ حق الوکاله نیز به اصل طلب افزوده شود.
همچنین اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید در این صورت نصف حق الاجرا وصول خواهد شد و در صورتی که بدهکار بعد از انجام مزایده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید یا مورد مزایده به بستانکار واگذار شود علاوه بر نیم عشر حق مزایده نیز به آن افزوده خواهد شد. 

موارد تخفیف در پرداخت نیم عشر اجرایی:


در دو صورت در پرداخت نیم عشر اجرایی تخفیف لحاظ خواهد شد:
زمانی که بعد از مهلت 10 روزه گفته شده در بالا محکوم با طرف دعوی درباره نحوه پرداخت بدهی به سازش و توافق برسند، نصف نیم عشر پرداخت خواهد شد.
اگر محکوم علیه ظرف مدت 10 روز گفته شده در بالا بخشی از آنچه را که به آن محکوم شده است را پرداخت کند، و نه همه آن را به همان میزانی که پرداخت کرده است از نیم عشر اجرایی او کسر خواهد شد


 

نیم عشر دولتی را چه کسی پرداخت می کند؟


قبل از پاسخ به این سوال باید بین نیم عشر دولتی و نیم عشر اجرایی قائل به تفکیک شد.
در نیم عشر اجرایی کسی که محکوم می شود باید نیم عشر یا همان هزینه‌ حق الاجرا را پرداخت نماید؛ اما در نیم عشر دولتی که در واقع مربوط به مهریه است در این نوع زن می بایست در وهله اول یک بیستم مبلغ مهریه و یا همان نیم عشر را برای اجرای حکم و صدور اجراییه به حساب دولت واریز کند.


 

اعسار در نیم عشر


در جایی که شما توانایی مالی برای پرداخت نیم عشر دولتی ندارید می بایست این موضوع را به قاضی اجرای احکام بازگو و ۲ شاهد نیز به جهت صحت ادعا خود ارائه دهید به واقع شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغی که محکوم شده اید را به دادگاه پیشکش می نمایید. 

مقوم کردن درنیم عشردولتی 


اما راه دیگر نیز می‌تواند تقویم باشد با این توضیح که زن می‌تواند پرداخت نیم عشر دولتی را تقویم کند یعنی اعلام دارد که ارزش واقعی و دقیق مهریه مشخص نیست، که در این صورت باعث می شود معمولا بخش اندکی از مبلغ واقعی نیم عشر را واریز کنند. از این مرحله به بعد در صورت پذیرش اعسار زن، حکم محکومیت مرد به پرداخت مهریه صادر و رای جهت تایپ و ابلاغ می‌رود. این رای قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر است البته با توجه به این‌که محکومیت پرداخت مهریه در بیشتر موارد بر اساس سند رسمی‌ عقدنامه صورت می‌گیرد، دادگاه تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند و تنها موردی که می‌تواند مورد تجدید نظر خواهی واقع شود، بحث اعسار زن است که در اغلب موارد رای و نظر دادگاه بدوی تایید می‌شود.
اگر مرد به پرداخت مهریه محکوم شده و اعسار زن پذیرفته شده باشد، زن با مراجعه به دادگاه و بر اساس حکم تایید شده‌ای که به همسرش نیز ابلاغ شده باشد، تقاضای صدور اجراییه می‌کند.  

شهود در اعسار نیم عشر دولتی


شهود با در دست داشتن کارت ملی یا شناسنامه برای ارائه دادن به قاضی در عین حال لب به سخن از شهادت باز می کنند بی این صورت که به فرض مثال می گویند فلانی N تومان دارایی دارد و از فلان منبع زندگی خود را می چرخاند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. البته شایان ذکر است که باز هم تشخیص اعسار با دادگاه خواهد بود.


 

جلب به دلیل عدم پرداخت نیم عشر دولتی


مدنظر قرار دهید در رابطه با عدم پرداخت نیم عشر دولتی در ابتدا حکم جلب شما صادر خواهد شد بعد از آن راه حلی وجود خواهد داشت که آن هم این است که شما میبایست در رابطه با عدم توانایی در پرداخت نیم عشر دولتی تقاضای اعسار بدهید قاعدتاً قاضی اعسار شما را در صورت شواهد و قرائن وجود داشته باشد خواهد پذیرفت.


 

معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی


برای معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی باز هم باید بین دو دسته نیم عشر دولتی و نیم عشر اجرایی تفکیک قائل شده در نیم عشر اجرایی اگر محکوم علیه تا ۱۰ روز بعد از صدور ابلاغیه اجرایی بدهی اش یا همان مبلغ محکوم به را پرداخت کند یا با خواهان در مدت زمان ۱۰ روزه به توافق برسد ویا سازش کند در این صورت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد بود.
حال اگر بعد از  ۱۰ روز قسمتی از محکوم به را پرداخت کند به همان میزان حق الاجرا دریافت می گردد و یا فرض کنید اگر بعد از ۱۰ روز با طرف دعوا سازش کند در این جا به استناد ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی می بایست نصف نیم عشر را پرداخت کند. در نیم عشر دراهی برای پرداخت مهریه به دادگاه ارائه دهد همچنین اگر با همسرش توافق کرد می بایست نصف نیم عشر را پرداخت کند در غیر این موارد مذکور باید کل مبلغ نیم عشر دولتی را پرداخت کند.اگر تا ۳ سال پس از صدور اجراییه مشخص شود که مرد قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا این‌که بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.


 

ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه


موضوع ضمانت اجرا در عدم پرداخت نیم عشر به این صورت بیان می گردد که اگر محکوم علیه نیم عشر را پرداخت نکند از اموال توقیف شده وی برداشته و به فروش گذاشته می شود و از محل فروش اموال پرداخت می گردد.


اگر مهریه خانمی ۵۰۰ میلیون تومان باشد و اموال توقیف شده از مرد ۴۰ میلیون تومان باشد در این صورت نیم عشر به چه صورت پرداخت می شود؟
به طور کلی نیم عشر بر مبنای ۵۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود و از ۴۰میلیون تومان توقیف شده برداشته می شود قاعدتاً مبلغ کمی برای خانوم باقی خواهد ماند اما توجه کنید که نیم عشر دولتی در این صورت به نسبت و مقدار اموال توقیف شده از مرد محاسبه می گردد و پرداخت می شود اما در کل نیم عشر باید پرداخت شود.


 

اگر کسی مالی نداشت چگونه نیم عشر پرداخت می شود؟


سوال جالب و بحث بر انگیزی است مطابق با قانون اجرای احکام مدنی در تبصره ۱ ماده ۳۵ از تحلیل در این ماده متوجه خواهیم شد که اگر اموالی نداشت هر وقت مالی به دست آورد می توان استیفای او را از آن مال خواست. 

آیا می توانیم نیم عشر دولتی را به صورت تقسیط پرداخت کرد؟


نیم عشر دولتی را میتوان به صورت قسطی پرداخت کرد و آن را تقسیط کرد. مخصوصا برای خانم هایی که باید بابت پرداخت مهریه غالباً رقم سنگینی را باید پرداخت کنند.
بنابراین بر اساس دادخواست اعساری که زوجه می‌دهد و می‌تواند با آوردن دو شاهد آن را اثبات کند بنابراین هزینه نیم عشر دولتی به صورت قسطی همانطور که مهریه به صورت اقساط پرداخت میشود مبلغ نیم عشر دولتی هم به آن اضافه می گردد که زوج باید آن را پرداخت کند.
بعد از اینکه در خصوص این پرونده حکم به صورت قطعی صادر شد و مقدار پرداخت نیم عشر هم مشخص گردید اگر طرفین با یکدیگر بعد از حکم قطعی سازش کنند در این صورت پرداخت نیم عشر دولتی به صورت نیم بها خواهد بود اگر طرف مقابل توانایی پرداخت نیم عشر را نداشته باشد دادگاه اقدام می‌کند و اموال او را توقیف می کند و یا حساب او را توقیف می کند.


آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران در بخش‌های، دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری،دعاوی ملکی،دعاوی ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. همچنین برای افرادی که نیازمند تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی هستند متون مورد نظر را توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ارائه می‌دهد. این خدمات به صورت حضوری ارائه می شود.

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)